Vacature Afstudeerder Portfoliomanagement (Schiphol & AT Osborne)

Company
AT Osborne
Type
Internship
Location
Curius
Sector
Master
Required language
Dutch, English

Description

Afstudeerder Portfoliomanagement (Schiphol & AT Osborne)

Schiphol wil de komende jaren investeren in haar assets en staat voor de opgave om haar realisatievermogen substantieel te verhogen. Concreet betekent dit; meer bouw- en onderhoudsprojecten waardoor het totale projectenportfolio groeit. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat Schiphol goed inzicht wil houden in haar groeiende projectenportfolio en wanneer nodig op dit portfolio wil kunnen bijsturen. Daarbij hoort het zeker stellen en expliciet maken dat projecten bijdragen aan Schiphols lange termijndoelstellingen en inspelen op de continu bewegende context waarbinnen Schiphol opereert.

AT Osborne helpt Schiphol bij deze opgave. Ze doen dit met een data gedreven aanpak voor het beheersen van het portfolio en het verkrijgen van inzichten over de performance. Schiphol is een dynamische organisatie met veel verschillende afdelingen en een operatie die altijd door gaat. Het is een uitdaging om op het juiste moment toegang te hebben tot de juiste informatie en effectieve sturing te faciliteren. Het is hierbij belangrijk om aan te sluiten op de organisatiestructuur en de informatiebehoefte van de besluitvormers.

Vanuit deze opgave ontstaan diverse interessante vragen rondom inzicht in en de stuurbaarheid van het portfolio:

  1. Hoe vindt binnen het portfolio besluitvorming over een project plaats? In welke mate draagt een tooling bij aan de kwaliteit (effectiviteit en de efficiëntie) van die besluitvorming?
  2. Hoe kan in de besluitvorming van een project de bijdragen aan de lange termijndoelen van Schiphol explicieter meegewogen worden? Welke informatie(stroom) is daarvoor nodig?
  3. Kan earned value van een project beter inzichtelijk gemaakt worden? Kan hiermee de voortgang nauwkeuriger gemonitord worden en eerder bijgestuurd worden naar portfoliosucces?

AT Osborne zoekt een afstudeerder die een onderzoek wil uitvoeren binnen de beschreven context. De specifieke onderzoeksvraag en de details van het onderzoek kunnen in overleg met AT Osborne en Schiphol worden vastgesteld. Het onderzoek zal zich binnen de context van het projectenportfolio van Schiphol bevinden.

Waarom AT Osborne:

AT Osborne is expert op het gebied van complexe beleids- en realisatieopgaves binnen het fysieke domein zoals infrastructuur, water en gebiedsontwikkeling. Daarnaast verbreden we onze expertise binnen het datagedreven project- en programmamanagement. Op dit grensvlak van mens en techniek is binnen onze opdrachten nog veel te ontwikkelen en relevant onderzoek levert hierin belangrijke bijdrages.

Waarom Schiphol:

Schiphol bevindt zich momenteel in een veelbelovende fase, waarin ze streven naar verdere investeringen om haar assets te verbeteren. Hiervoor is Schiphol haar portfoliomanagement aan het herijken en binnen deze herijking ontstaan interessante onderzoekscasussen. Schiphol heeft een jong en ambitieus team samengesteld wat bezig is de portfoliobeheersing verder te versterken.

Waarom de combinatie:

AT Osborne helpt Schiphol bij het vergroten van haar realisatievermogen. Als afstudeerder zal je zowel door AT Osborne en Schiphol worden begeleid. Door deze combinatie kunnen we een afstudeerplek bieden waarbij je onder begeleiding van experts van AT Osborne in de keuken van Schiphol mag kijken en onderzoek doet naar actuele casussen waar Schiphol op dit moment aan werkt.

Meer weten of solliciteren?

Wil je meer weten over AT Osborne of over deze functie? Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Matthijs Wentink of Dominique Berck.  Matthijs en Dominique zijn beide adviseurs in het focusgebied Toekomstbestendige Infrastructuur van AT Osborne.

Je mag ook direct solliciteren en een mail sturen naar recruitment@atosborne.nl. Voeg een korte motivatie (of indien reeds beschikbaar; onderzoeksvraag) en je CV toe. We horen graag van je!

Bekijk hier de vacature!

Sponsors