Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Per 1 maart zijn Eric Buchold, Jip Peters en Mennolt Verhaar aangesteld als vertrouwensmentoren voor S.V.T.B. Curius.
Door het aanstellen van een vertrouwensmentor wordt in een vertrouwde omgeving een luisterend oor geboden aan studenten die te maken hebben met ongewenst onderling gedrag van leden, commissieleden en bestuursleden binnen de studievereniging. Daarnaast kunnen de vertrouwensmentoren mogelijkheden bieden voor vervolggesprekken met andere onafhankelijke partijen binnen de TU Delft.

Eric is te bereiken via: vertrouwenspersoon.eric@curius.nl
Jip is te bereiken via: vertrouwenspersoon.jip@curius.nl
Mennolt is te bereiken via: vertrouwenspersoon.mennolt@curius.nl

Sponsoren