Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen
Per 1 juni zijn Sebastiaan Beekes en Annelotte Andeweg aangesteld als vertrouwensmentoren voor S.V.T.B. Curius.
Door het aanstellen van een vertrouwensmentor wordt in een vertrouwde omgeving een luisterend oor geboden aan studenten die te maken hebben met ongewenst onderling gedrag van leden, commissieleden en bestuursleden binnen de studievereniging. Daarnaast kunnen de vertrouwensmentoren mogelijkheden bieden voor vervolggesprekken met andere onafhankelijke partijen binnen de TU Delft.

Sebastiaan is te bereiken via: vertrouwensmentor.sebastiaan@gmail.com
Annelotte is te bereiken via: vertrouwensmentor.annelotte@gmail.com

Sponsoren