MSc thesis

Beste MSc thesis studenten!

Deze pagina is een informatieverzameling betreft het master thesis proces.Verder is deze pagina een plek voor het vinden (en delen) van tips en tricks voor het schrijven van je MSc thesis. Neem contact met mij op als je nog vragen of suggesties hebt en succes met het schrijven van je thesis! 
Groetjes,

Lisa Rijnbeek (master@curius.nl)

Afstudeerportaal

Het afstudeerportaal is de pagina van de TU website waar alle informatie is verzameld betreft de master thesis voor TPM studenten. Klik hier om naar de portaal pagina te gaan.

Korte beschrijving per master

 • MOT: De thesis van MoT is 30 ECTS waard. Afstudeerders van Management of Technology leren onderzoeken en begrijpen hoe bedrijven technologie kunnen gebruiken om producten en diensten te ontwerpen en te ontwikkelen die bijdragen tot betere resultaten, zoals klanttevredenheid, bedrijfsproductiviteit, winstgevendheid en concurrentievermogen
 • EPA: De master thesis van EPA moet verslag doen van de kwaliteit van de besluitvorming over grote maatschappelijke uitdagingen, rekening houdend met de sociaal-economische en/of politieke omgeving waarin deze zijn ingebed. Binnen EPA bestaat de mogelijkheid voor EPA-studenten om tijdens hun afstuderen deel te nemen aan themagroepen.
 • CoSEM: Het doel van CoSEM-master thesis projecten is het ontwerpen van oplossingen voor grote en complexe hedendaagse socio-technische problemen. Dit vereist de afweging van technische, institutionele, economische en sociale kennis.The aim of CoSEM master thesis projects is to design solutions for large and complex contemporary socio-technical problems. This requires the consideration of technical, institutional, economic and social knowledge.

Support nodig?

Tips & Tricks

 • Kijk voor voorbeeld thesis projecten voor studenten die soortgelijke methodes hebben gebruikt op TU Delft repository
 • Voor het vinden van onderwerpen: Kijk bij 'vervolgonderzoek' van andere studenten hun thesis. 
 • Creeer studiegroepen waarbij je elkaar regelmatig checkt en elkaar helpt.

Andere vragen? Of tips & tricks die je zou willen delen op deze pagina? Email master@curius.nl !

Tijdlijn

De voorgestelde tijdlijn voor je thesis project:

 • Start - Week 1: Je kunt de eerste maandag nadat je het vak Master Thesis Preparation hebt afgerond beginnen. Hiervoor hoef je geen formulier in te leveren
   
 • Kick-off Meeting - Week 4: De Kick-off meeting is een meeting waarin je je concept master thesis projectplan bespreekt met je afstudeergroep. Op basis hiervan geeft de groep je feedback en moet je je master projectplan herzien. Hiervoor is een kick-off formulier nodig. In geval dat er sprake is van geheimhouding in je masterscriptie moet in deze fase een geheimhoudingsverklaring worden ingevuld.
   
 • Mid-term Meeting - Week 12: Tijdens een mid-term meeting wordt de voortgang van je master thesis besproken en ook worden je planning en verdere plannen doorgenomen. Deze meeting worden halverwege en/of aan het einde van je afstudeer project gehouden. Hiervoor hoeven geen formulieren worden ingevuld.
   
 • Green Light Meeting - Week 21: De Green Light Meeting vindt plaats minstens vier weken voor je Afstudeer Presentatie. Tijdens deze meeting, wordt er besloten of je binnen vier weken kan afstuderen. Voor deze meeting moet je je draft rapport inleveren (minstens een week van tevoren) voor je afstudeer groep. Ook moet je je draft rapport inleveren voor een plagiaatcheck. Voor deze fase moet je een MSc Thesis Green Light formulier en de eerste pagina van je master thesis rapport inleveren. 
   
 • Graduation Presentation - Week 25: Dit is het laaste moment voordat je een engineer wordt. Minstens twee weken voor je afstudeer presentatie moet je je rapport inleveren. Op deze dag presenteer je je master thesis aan je afstudeer groep en al je vrienden, familie en medestudenten. Vanaf deze dag ben je officieel een engineer! 

Sponsoren