Domeinen

 

Voor de start van het tweede semester (Q3 & Q4) van het eerste jaar moeten eerstejaars studenten een domein kiezen. Dit domein bevat 30 ECTS die je gedurende de hele bachelor moet volgen.

Met de kennis die je binnen de bacheloropleiding opdoet, pas je deze toe op socio-technische vraagstukken. Deze vraagstukken kunnen sterk uiteenlopen, dus je moet kiezen voor een specialisatie in één van de drie hieronder genoemde domeinen. Bijna elk kwartaal volg je een vak gericht op de door jou gekozen specialisatie, de rest volg je samen met alle TB-studenten. Binnen deze vakken verdiep je je verder in het betreffende domein. 

Er zijn drie domeinen:

Energie en Industrie (het E&I-domein): Dit domein richt zich op complexe problemen binnen de sectoren energie, industrie en water. Binnen alle drie de sectoren is sprake van omvangrijke, technisch complexe infrastructuren en netwerken, zoals elektriciteits- en gasinfrastructuur, waterleiding- en rioolnetwerken en grote industriële netwerken van meerdere onderling verbonden fabrieken. Deze netwerken hebben drie dingen gemeen: ze zijn niet gemakkelijk te moderniseren, ze zijn van groot economisch belang en ze hebben een grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. In de propedeuse krijgen de studenten vooral vakken over chemie en chemische technologie, grondstoffenbeheer, lucht-, water- en bodemverontreiniging.

Informatie- en communicatie (het I&C-domein): Het ICT-domein valt grofweg uiteen in drie delen: de infrastructuren of netwerken (telefoonnet, (glasvezel)kabel, internet, airwaves, draadloze netwerken); de diensten (telefonie, omroep, internet, WWW, e-mail); toepassingen (leren op afstand, telebankieren, elektronische handel, afstandsbediening, wegsignalering). Voorbeelden van onderwerpen op dit gebied zijn: marktwerking van de telecomsector, snelle toegang tot het Internet via draadloze communicatie, verbindingsvraagstukken tussen netwerken, optimalisering van bedrijfsprocessen met behulp van informatietechnologie. In de propedeuse worden studenten blootgesteld aan besturingssystemen en systeemarchitectuur, softwareontwikkeling, databases, communicatietechnologie en netwerken.

Transport & Logistiek (het T&L domein): Dit domein gaat over het zodanig organiseren van het vervoer van mensen en goederen dat aan de behoefte van beweging wordt voldaan zonder de leefruimte al te zeer aan te tasten. Inhoudelijk wordt het curriculum vormgegeven door transport-, infrastructuur- en logistiekgerelateerde onderwerpen zowel in de breedte als in de diepte te behandelen. In de propedeuse wordt het vervoerssysteem diepgaand behandeld. Bij alle onderdelen, lading (passagiers en vracht), vervoermiddelen en verkeersinfrastructuur, ligt de nadruk afwisselend op personen- en goederenvervoer.

Begin december krijgen alle eerstejaarsstudenten een digitaal domeinkeuzeformulier toegestuurd, zodat je je kunt inschrijven.

Voor meer informatie over je domeinkeuze kun je terecht op de studie-informatiedag. Hier volgt later meer informatie over. De domeinkeuzegids wordt online gedeeld, voorafgaand aan de informatiedag! Ook kun je voor vragen altijd contact opnemen met Anna via bachelor@curius.nl of 015-2789794!

Gevolgen van je domeinkeuze

Domeinkeuze en je verdere carrière

Vaak betekent de keuze voor een bepaald domein ook dat je later in dat domein gaat werken. Vooral bij het krijgen van je eerste baan kan inhoudelijke kennis een belangrijke rol spelen. Veel studenten bouwen hun verdere expertise op rond dit domein.

Het gewicht van je domeinkeuze relativeren

Mocht je twijfelen, dan kan het volgende geruststellend zijn. De vakken en modules in het algemene curriculum omvatten voortdurend praktische casestudies. Omdat deze vakken bedoeld zijn voor de hele groep, is de keuze van de casussen gespreid over de domeinen. Je komt dus toch in aanraking met de drie domeinen die je niet hebt gekozen. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je je vooral verdiept in de techniek en vraagstukken binnen het domein van je keuze. Als je het gevoel hebt dat je je ook in een ander domein wilt verdiepen, kun je gebruik maken van de minorruimte in het derde jaar!

Sponsoren