Vacature Afstudeerder Samenwerken in Organisaties

Company
AT Osborne
Type
Internship
Location
Curius
Sector
Master
Required language
Dutch, English

Description

Afstudeerder Samenwerken in Organisaties

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een goede opleiding van studenten in ons vakgebied. Dit doen wij met een intensief afstudeeronderzoek. Wij zoeken gemotiveerde en initiatiefrijke studenten die willen afstuderen op vraagstukken rondom de samenwerking in (project)organisaties.

Ben jij gepassioneerd voor het begrijpen van de zachte kant van samenwerking in teams en organisaties? Heb je altijd al willen onderzoeken hoe gedrag, competenties en externe factoren de dynamiek binnen samenwerkingsverbanden beïnvloeden? Dan hebben wij een uitdagende onderzoekspositie voor jou!

Onderzoeksrichtingen

Het resultaat van projecten is in grote mate afhankelijk van de samenwerking tussen betrokken partijen. Dit is een breed thema dat vanuit verschillende invalshoeken kan worden bekeken en onderzocht. Zo zijn er in het verleden, en op dit moment, meerdere afstudeerders bij AT Osborne geweest die een concreet aspect binnen dit thema hebben onderzocht. Recent heeft onze collega Thijs van Splunder onderzoek gedaan naar het effect van externe factoren op de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in projecten. Eerder onderzocht onze collega Koen van Limbergen de toepassing van samenwerkingsassessments in aanbestedingen om de samenwerking te verbeteren.

Uit deze onderzoeken kwam naar voren dat houding en gedrag, samenwerkingscompetenties en teamdynamiek, kortom, de ‘zachte’ kant van de samenwerking, zeer bepalend is voor het succesvol implementeren van bijvoorbeeld contractafspraken en projectbeheersing. Graag zouden wij dan ook deze invalshoeken verder willen onderzoeken, om meer inzicht te verkrijgen in deze moeilijk vatbare begrippen. Daarbij denken we aan de volgende onderzoeksrichtingen die zich goed lenen voor een afstudeeronderzoek:

  • Drivers van Samenwerking: Binnen samenwerkingen hebben partners eigen drijfveren om deel te nemen, op organisatie- maar ook individueel niveau. Deze kunnen bepalend zijn voor houding en gedrag binnen de samenwerking. Is het mogelijk deze ‘drivers’ en hun invloed op het gedrag binnen samenwerkingen te identificeren en hoe kunnen we begrijpen wat organisaties en individuen motiveert om effectief samen te werken? Zijn er wellicht specifieke elementen zoals macrobelangen, cultuur en externe invloeden die een cruciale rol spelen? Dit zijn de eerste stappen in een proces om te onderzoeken hoe deze drivers beïnvloed worden en bijdragen aan een succesvolle samenwerking.
  • Spanningsmomenten en Gedragsverandering: In het werkveld zijn samenwerkingen onderhevig aan de waan van de dag welke (onverwachte) uitdagingen met zich mee kan brengen. Valt het in kaart te brengen in welke fase van projecten typisch spanningsmomenten in de samenwerking plaats vinden en hoe reageert individueel gedrag binnen het samenwerkingsverband hierop? Welke mechanismen stimuleren gedragsverandering wanneer er sprake is van druk? Hierbij gaat ook interesse uit naar de verschillende aspecten die kunnen bijdragen aan gedragsverandering zoals conflictbeheersing en leiderschap in crisissituaties.
  • Competenties voor Succesvolle Samenwerking: Uit onderzoek blijkt dat voor het effectief toepassen van verschillende contractvormen (‘harde’ kant van de samenwerking) de competenties en bereidheid van deelnemers van cruciaal belang is. Het blijft echter moeilijk duiding te geven aan welke competenties en randvoorwaarden benodigd zijn voor het succesvol toepassen van verschillende contractvormen. De twee fase aanpak leunt bijvoorbeeld sterk op vertrouwen en gezamenlijkheid, waar DBFM-projecten uitgaan van gescheiden verantwoordelijkheden. Wat vraagt dit van partijen en individuen en is er sprake van specifieke vaardigheden die professionals moeten bezitten om gezonde relaties op te bouwen en te onderhouden?
  • Impact van Tegenvallers: Wat gebeurt er met organisaties en individuen binnen samenwerkingsverbanden wanneer ze worden geconfronteerd met onverwachte uitdagingen en tegenvallers? Kunnen we onderzoeken hoe organisaties veerkrachtig kunnen reageren op onvoorziene omstandigheden en hoe dit de samenwerking beïnvloedt? Hierin liggen wellicht mooie kansen voor voorbereidingsfase van projecten om structuren aan te brengen ter bevordering van de robuustheid van de samenwerking.
  • Moederorganisaties in Projecten: In projecten is er sprake van een (al dan niet gezamenlijke) projectorganisatie van de opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze moederorganisaties hebben vaak project overstijgende belangen voor participatie in deze samenwerking, die dus ook los staan van de motivatie van de projectorganisatie. Wat voor rol spelen deze moederorganisaties richting projectorganisaties en hoe beïnvloedt dit de dynamiek van de dagelijkse operationele samenwerking? Zijn er specifieke aspecten te benomen, zoals governance-structuren en besluitvormingsprocessen, die de interacties en resultaten van de projectorganisatie beïnvloeden?

Spreken deze thema’s jou aan? Of hebben ze jou geïnspireerd tot een vergelijkbaar thema waarop je graag zou willen afstuderen? Neem dan snel contact op, dan gaan we graag met je in gesprek over de mogelijkheden!

Begeleiding door ervaren adviseurs van AT Osborne

Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor jouw afstudeeronderzoek in eerste instantie bij jezelf. Je kunt van ons verwachten dat we je goed op weg helpen, bijsturen en met je meedenken. Daarvoor kun je terecht bij je afstudeerbegeleider(s). Wij stellen ons uitgebreide netwerk (intern en extern) en onze faciliteiten ter beschikking om jouw onderzoek een zo goed mogelijke kans van slagen te geven.

Wat verwachten wij?

Allereerst vinden we het belangrijk dat jij als persoon goed binnen onze organisatie past. Verder zijn we kritisch en zoeken naar talent dat zich weet te onderscheiden. Je zit in de eindfase van je masteropleiding in de richting van (Technische) Bedrijfskunde, (Technische) Bestuurskunde, Organisatiewetenschappen, Construction Management & Engineering, Psychologie of een andere (vergelijkbare) master die aansluit bij de thema’s samenwerkingsdynamiek en organisatiestructuur.

Wat breng jij mee?

  • Een meer dan gemiddelde interesse voor samenwerkingsdynamiek en organisatiestructuur
  • Jouw energie, proactieve inzet en ondernemerschap
  • Voldoende zelfstandigheid om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren
  • Een scherpe en analytische blik waarmee je over de grenzen van jouw eigen expertise heen kijkt

Wat staat daar tegenover?

Een passende stagevergoeding is nog maar het begin. Belangrijker is dat je van nabij kennis maakt met gedreven collega’s en spraakmakende projecten die ertoe doen in onze maatschappij. Je maakt daarnaast van nabij de praktijk van het advies-vak mee.

Meer weten of solliciteren?

Wil je meer weten over AT Osborne of over deze functie? Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Bastiaan Sommeling of Thijs van Splunder. Als je in aanmerking wilt komen voor deze functie, kun je je CV en motivatie sturen aan recruitment@atosborne.nl onder vermelding van Afstudeerder Samenwerken in Organisaties. Neem bij algemene vragen ook gerust contact op via dit mailadres.

Bekijk hier de vacature!

Sponsors