Vacature Afstudeerder Contracteren en Strategie

Company
AT Osborne
Type
Internship
Location
Curius
Sector
Master
Required language
Dutch, English

Description

Afstudeerder contracteren en strategie

Wij vinden het belangrijk om bij te dragen aan een goede opleiding van studenten in ons vakgebied. Dit doen wij met een intensief afstudeeronderzoek. Wij zoeken gemotiveerde en initiatiefrijke studenten die willen afstuderen op vraagstukken rondom de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in infrastructurele projecten.

Mogelijke onderzoeksrichtingen

Het resultaat van projecten is in grote mate afhankelijk van de samenwerking tussen betrokken partijen. In het bijzonder de samenwerking tussen de opdrachtgever (OG) en de opdrachtnemer (ON) van het project.

De samenwerking tussen OG en ON is een breed thema dat vanuit verschillende invalshoeken kan worden bekeken en onderzocht. Zo zijn er in het verleden, en op dit moment, meerdere afstudeerders bij AT Osborne geweest die een concreet aspect binnen dit thema hebben onderzocht. Recent heeft onze collega Thijs van Splunder onderzoek gedaan naar het effect van externe factoren op de samenwerking tussen OG en ON. Eerder onderzocht onze collega Koen van Limbergen de toepassing van samenwerkingsassessments in aanbestedingen om de samenwerking te verbeteren. Daarnaast worden momenteel twee afstudeeronderzoeken uitgevoerd op respectievelijk de onderwerpen van de twee-fasen aanpak en de contractuele portfolioaanpak.

Er zijn echter nog meer invalshoeken die wij graag nader zouden willen onderzoeken en die zich goed lenen voor een afstudeeronderzoek. Daarbij denken we aan de volgende denkrichtingen:

  • In het buitenland wordt steeds intensiever ingezet op zogenaamde Cost+ contracten, zoals bijvoorbeeld NEC4 contracten. Het gedachtegoed achter deze contractvorm is dat de ON betaald wordt voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. Daarbij worden contractuele prikkels op basis van een pain and gain principe ingebouwd om de kosten zo laag mogelijk te houden. Deze contractvorm moet de belangen van OG en ON meer gelijk schakelen, waar deze bij traditionele contractvormen conflicterend kunnen zijn. In Nederland overwegen steeds meer OG’s deze contractvorm te hanteren maar de opgedane ervaringen in Nederland zijn tot op heden beperkt. Voor welke uitdagingen kan een Cost+ contract een oplossing bieden? Waarom wordt in Nederland nog terughoudend omgegaan met deze contractvorm en wat zijn de mogelijkheden en bezwaren om Cost+ contracten in de Nederlandse context breder toe te passen? Wat zijn de koppelkansen met andere ontwikkelingen zoals de twee-fasen aanpak?
  • De zogenaamde twee-fasen aanpak is gebaseerd op de methode van uitgestelde prijsvorming en maakt het mogelijk om risico’s van grote projecten te verlagen en daarmee het risico voor ON op financiële tegenvallers in de uitvoering van een project (zie ook hier). OG en ON maken in een eerste fase samen de risico’s inzichtelijk voordat zij een definitieve prijs voor de uitvoeringsfase (de tweede fase) overeenkomen. Een belangrijk onderdeel van de twee-fasen aanpak is daarmee de uitgestelde prijsvorming. Door na gunning van de opdracht gezamenlijk de onzekerheden van het project te doorgronden moet de opdrachtnemer in staat zijn een beter onderbouwde prijs aan te bieden. Maar hoe richt je deze prijsvormingsfase in om tot een gedragen en marktconforme prijs te komen? Kan prijsvorming op gespannen voet komen te staan met de samenwerking? Wat vraag je al in de aanbesteding, wat laat je open en hoe kom je tot een redelijke prijs? Wat zijn de leerervaringen die hier tot op heden mee zijn opgedaan?
  • In het buitenland wordt veel onderzoek gedaan naar Early Contractor Involvement (ECI) en/of geïntegreerde contracten. Dit heeft grote parallellen met de twee-fasen aanpak die wij kennen in Nederland. De ervaringen met ECI in bijvoorbeeld Scandinavische landen zijn niet onverdeeld positief. Kunnen we de lessen uit deze ervaringen uit het buitenland vertalen naar adviezen voor de Nederlandse praktijk? AT Osborne is verantwoordelijk voor het NETLIPSE netwerk, waar veel Europese opdrachtgevende organisaties en universiteiten zijn aangesloten (www.netlipse.eu). Voor dit afstudeeronderzoek kunnen wij buitenlandse projecten via het netwerk benaderen.
  • Als we kijken naar de totstandkoming van grote infrastructurele projecten dan zien we de trend dat opdrachtgevers en opdrachtnemers meer samen gaan optrekken bij het maken van het ontwerp. Neem bijvoorbeeld de twee-fasen aanpak of het gebruik van een Cost+ contract. De afgelopen jaren hebben opdrachtgevers steeds meer afscheid genomen van technisch inhoudelijke mensen vanwege het adagium ‘de markt tenzij’. We zien een kantelpunt aankomen. Meer inhoudelijke kennis en kunde is nodig om met de markt ontwerpen tot stand te laten komen. Hoogstwaarschijnlijk betekent dit een grotere rol voor de ingenieursbureaus (de opdrachtgevers hebben immers niet zomaar de experts in dienst). Wat wordt de rol van de ingenieursbureaus als we kijken naar toekomstige samenwerkingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers (denk bijvoorbeeld aan Cost+ contracten of een twee-fasen aanpak)? Er wordt veel aandacht besteedt aan de contracten met de beoogde aannemers, maar wat voor contracten zijn geschikt om aan te gaan met de ingenieursbureaus? Hoe passen die in een twee-fasen achtige aanpak?

Spreken deze thema’s jou aan? Neem dan snel contact op, dan gaan we graag met je in gesprek!

Begeleiding door ervaren adviseurs van AT Osborne

Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid voor jouw afstudeeronderzoek in eerste instantie bij jezelf. Je kunt van ons verwachten dat we je goed op weg helpen, bijsturen en met je meedenken. Daarvoor kun je terecht bij je afstudeerbegeleider(s). Wij stellen ons uitgebreide netwerk (intern en extern) en onze faciliteiten ter beschikking om jouw onderzoek een zo goed mogelijke kans van slagen te geven.

Wat verwachten wij?

Allereerst vinden we het belangrijk dat jij als persoon goed binnen onze organisatie past. Verder zijn we kritisch en zoeken naar talent dat zich weet te onderscheiden. Je zit in de eindfase van je masteropleiding in de richting van Construction Management & Engineering, (Technische) Bestuurskunde, Civiele Techniek, (Technische) Planologie of een andere master die aansluit bij het vakgebieden van projectmanagement en bestuurskunde.

Wat breng jij mee?

  • Een meer dan gemiddelde interesse voor projecten in de fysieke omgeving
  • Jouw energie, proactieve inzet en ondernemerschap
  • Voldoende zelfstandigheid om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren
  • Een scherpe en analytische blik waarmee je over de grenzen van jouw eigen expertise heen kijkt

Wat staat daar tegenover?

Een passende stagevergoeding is nog maar het begin. Belangrijker is dat je van nabij kennis maakt met gedreven collega’s en spraakmakende projecten die ertoe doen in onze maatschappij. Je maakt daarnaast van nabij de praktijk van het consultancy-vak mee.

Meer weten of solliciteren?

Wil je meer weten over AT Osborne of over deze functie? Bel of mail met Marieke.Hietbrink@atosborne.nl  Als je in aanmerking wilt komen voor deze functie, kun je je CV en motivatiebrief sturen aan recruitment@atosborne.nl.

Bekijk hier de vacature!

Sponsors