TBM

De Faculteit Technische Bestuurskunde combineert inzichten uit de ingenieurswetenschappen met inzichten uit de maatschappelijke- en sociale wetenschappen. 
De missie van de faculteit is het ontwikkelen van robuuste modellen en ontwerpen om de complexe uitdagingen van de huidige genetwerkte, verstedelijkte kennismaatschappij op te lossen.

De faculteit bestaat uit drie nauw samenwerkende afdelingen, elk met een ander perspectief op de aanpak van deze complexe maatschappelijke uitdagingen: systemen, bestuur en waarden. De slimme combinatie van deze drie perspectieven vormt de kern van 'comprehensive engeneering', en is de belangrijkste drijfveer van de faculteit. 
De belangrijkste toepassingsgebieden van de faculteit, waarin het merendeel van haar onderzoeksprojecten kan worden geclusterd, zijn: energie, klimaat, mobiliteit, ICT, water en cyber.

 

 

Sponsoren