Ereleden

In de afgelopen 30 jaar zijn een handvol personen van uitzonderlijke waarde geweest voor Curius. Het is een eer en een voorrecht dat deze personen hun functie als erelid van S.V.T.B. Curius hebben aanvaard. Een van de taken van de ereleden is om elk nieuw bestuur te voorzien van het nodige advies om van hun jaar het beste te maken!

Ir. S. Hart de Ruyter (Sander) 
Sander is vanaf het allereerste begin aan Curius verbonden. In zijn enthousiasme voor onze studie en in het organiseren van activiteiten richtte hij de studievereniging Curius op, niet wetende wat er van deze actie terecht kon komen. Tijdens zijn termijn als President van het "Oprichtingsbestuur" was hij verantwoordelijk voor het creëren van de basis van onze vereniging zoals we die nu kennen. Sander bekleedt nu een functie bij PostNL.

 Ir. N. van Hermon (Nikaj)
Medeoprichter Niels vervulde de functie van thesaurier in het "Oprichtingsbestuur". Hij gaf de vereniging een gezonde economische basis, die Curius alle middelen gaf om snel te groeien en zich staande te houden tussen veel grotere en oudere verenigingen. Niels ging na zijn afstuderen werken bij ING. Na enkele jaren besloot hij ondernemer te worden en is nu mede-eigenaar van het bedrijf Bitbrains.

 Ir. W. van Daal (Wouter)
Als commissaris onderwijs in het Oprichtingsbestuur moest Wouter werken met een gloednieuwe studie in Delft en al haar docenten en studenten. Zijn inspanningen staan aan de basis van de goede relatie die Curius met de faculteit heeft. Wouter heeft een functie bij Schiphol Group. Zijn enthousiasme heeft geleid tot veel warme ontvangst van TPM-studenten op Schiphol voor reizen, activiteiten en stages.

Dr. Ir P.W.G. Bots (Pieter)
Pieter Bots was betrokken bij de oprichting van de faculteit en bij de totstandkoming van de studie-inhoud van Technische Bestuurskunde. Van 2001 tot 2003 was Pieter directeur onderwijs bij TPM. Pieter Bots is niet alleen belangrijk voor de faculteit, maar ook voor de studievereniging. Hij is verantwoordelijk voor het vinden van de beste naam voor onze vereniging: Curius. Elk jaar voorziet hij de vereniging en haar bestuur van advies.

Prof. Dr. H.G. Sol (Henk)
Prof. dr. Sol was decaan van TPM bij de oprichting van Technische Bestuurskunde in 1992. Hij vervulde deze functie met veel passie en toewijding tot 2003. Gedurende zijn termijn heeft prof. dr. Sol opengestaan voor alle initiatieven van Curius en heeft hij enorm bijgedragen aan de groei van de vereniging. 

Prof. Dr. T. Toonen (Theo)
Theo Toonen was decaan van TPM van 2008 - 2015 en heeft veel bijgedragen aan de groei en professionele ontwikkeling van Curius. Een van de meest memorabele bijdragen is de realisatie van het TB-Cafe in 2009.

Ir. W. Dik (Wim) †
Wim Dik heeft in zijn lange carrière veel bereikt. Wim Dik was staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en voorzitter van de raad van bestuur bij KPN, een groot Nederlands telecombedrijf. Wim Dik heeft Curius voorzien van advies en zijn uitgebreide netwerk, wat uitermate nuttig was voor de organisatie van de door Curius georganiseerde Management Workshops en Event.

Sponsoren