Minors

In het derde jaar van je bachelor volg je in het eerste en tweede kwartaal een minor van jouw keuze! Een minor is een samenhangend vakkenpakket van 30 ECTS.

Keuze minoren

Je kunt kiezen uit selectie en niet-selectie minoren aan de TU Delft, maar het is ook mogelijk om een minor te volgen aan een andere universiteit of zelfs in het buitenland. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor het volgen van een vrije minor, waarbij je zelf een vakkenpakket samenstelt of een extern project doet. Hiervoor gelden wel strengere eisen. 

De algemene informatiepagina over minoren die aangeboden door de TU Delft kun je hier vinden. 

Let op: De deadline voor selectie-minoren van de TU Delft voor 2022-2023 is op 14 april 2022 om 13:00. Vanaf 1 april kun je je aanmelden. 

Let bij het kiezen van een minor aan de Universiteit Leiden erop dat sommige minoren een jaar in beslag nemen in plaats van een half jaar. Een semester staat gelijk aan twee kwartalen. Mocht je graag een minor willen volgen van een jaar in Leiden, is het aan te raden te starten met je Bachelor Eindproject in Q1. 

Vrije minor

Studenten van de faculteit Technische Bestuurskunde kunnen een vrije minor samenstellen en na goedkeuring van de Examencommissie TBM in zijn of haar examenprogramma opnemen. Zoals eerder benoemd gelden hier strengere eisen voor en is er een uitgebreide procedure. Meer informatie over de vrije minor kun je hier vinden. 

De eisen voor de vrije minor zijn als volgt*
 

 • Het vakkenpakket van minimaal 30 EC dient op post-propedeuse niveau te zijn en verzorg door door een universitaire opleiding (in binnen- of buitenland);
 • Vakken dienen inhoudelijk onderlinge samenhang te vertonen (met betrekking tot een thema);
 • Het vakkenpakket mag maximaal:
  • 6 EC inleidende (eerstejaars) vakken bevatten;
  • 3 EC overlap hebben met de major;
  • 3 EC vaardigheidsvakken bevatten;
 • Mastervakken van TU Delft zijn nooit toegestaan;
 • Taalcursussen zijn in principe niet toegestaan.

Voor een extern project gelden andere eisen. 

Het aanvragen van een vrije minor bestaat uit de volgende stappen
 

 1. Bepaal jouw voorkeur voor een samenhangend vakkenpakket, en/of een extern project en bepaal of je naar het buitenland wilt. Benoem het thema.
 2. Kijk in het geval van een buitenlandse universiteit of project op de Study Abroad site en neem contact op met de medewerkers van het International Office.
 3. Vul het aanvraagformulier vrije minor in.
 4. Let op: doe je een thematische minor bij een andere universiteit, vul dan de correcte naam van deze minor in, want die naam komt op je diploma supplement.
 5. Ga naar de clustercoördinator die het best aansluit bij het onderwerp van je minor (zie de lijst hieronder). Deze draagt zorg voor de goedkeuring van de inhoudelijke samenhang. In geval van twijfel neem je contact op met de clustercoördinator van je domein.
 6. Is de betreffende clustercoördinator langere tijd niet bereikbaar, neem dan contact op met de opleidingsdirecteur van de TB-opleiding (Jan Anne Annema - j.a.annema@tudelft.nl).
 7. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier digitaal naar de de secretaris van de Examencommissie ter beoordeling voor de Examencommissie (examencommissie-TBM@tudelft.nl). 

*Kijk voor actuele informatie altijd op de website van de TU Delft en de faculteit TBM. 

Minor in het buitenland

Tijdens je BSc is er de mogelijkheid om in het buitenland te studeren. Op deze manier kan je vakken volgen die je als minor kunt inzetten.

Sponsoren