Management Event Delft

Unfortunately, the management event has received the maximum amount of registrants. It is possible that someone drops out, in which case those who have completed this list will be notified (first come, first serve) and given the opportunity to attend the event.

https://forms.gle/WELt3vAXnJYbMGaJ8 

*English down below*

Op dit moment kampt Nederland met verschillende crisissen. Zo is er een crisis met betrekking tot de woningmarkt, personeelstekorten en energie. Deze crisissen raken alle vlakken van de samenleving en ook bedrijven worden hierdoor geraakt. Bedrijven dienen hier snel en creatief op te reageren om hoe dan ook het optimale eruit te kunnen blijven halen. Er is gekozen voor dit thema om voor de studenten inzicht te verschaffen in hoe bedrijven omgaan met diverse crisissen. Bedrijven zullen op hun beurt hun ervaringen delen en wellicht vernieuwende input krijgen vanuit de studenten.

Op 23 februari 2023 vindt het jaarlijkse Management Event plaats op de TBM faculteit.

Het thema van dit jaar is: “Crisis: What is the best way between market and government?”

Tijdens het event zijn er sprekers van verschillende toonaangevende bedrijven aanwezig. Het event, georganiseerd door TBM studenten, is voor alle TU Delft studenten toegankelijk vanwege de grote diversiteit van bedrijven. De dag is daarom is opgedeeld in twee delen: een ochtend- en een middagprogramma. Het ochtendprogramma duurt van 9:45 tot 14:00 uur (incl. gratis lunch) en het middagprogramma van 14:00 tot 18:00 uur (incl. gratis borrel). Bovendien krijgen alle deelnemers een goodiebag met allerlei leuke goodies van deelnemende bedrijven! Je schrijft je in voor de gehele dag.

--- 

Currently, the Netherlands is facing several crises. For example, there is a crisis related to the housing market, personnel shortages and energy. These crises affect all areas of society and companies are also affected. Companies need to respond quickly and creatively in order to continue to get the most out of them. This theme was chosen to provide students with insight into how companies deal with various crises. In turn, companies will share their experiences and perhaps receive innovative input from the students.

On Feb. 23, 2023, the annual Management Event will be held at the TBM faculty.

This year's theme is "Crisis: What is the best way between market and government?"

The event will feature speakers from several leading companies. The event, organized by TBM students, is open to all TU Delft students because of the great diversity of companies. The day is therefore divided into two parts: a morning and an afternoon program. The morning program lasts from 10:00 to 14:00 (incl. free lunch) and the afternoon program from 14:00 to 18:00 (incl. free drinks). In addition, all participants will receive a goodie bag with all kinds of fun goodies from participating companies! You register for the whole day.

 

Sponsors