Minor

Een minor is een samenhangend geheel van vakken van in totaal 30 EC: dat is dus een half jaar van je studie. Je volgt de minor in het eerste semester van je derde bachelorjaar. Een minor kun je helemaal zelf kiezen. Het is dus een leuke mogelijkheid om eens verder te kijken dan je eigen studie. Je kunt kiezen tussen verschillende minoren

Minor TU Delft

Deze minor wordt door de TU Delft ook wel een thematische minor genoemd. Dit is een samenhangen pakket aan vakken dat je kiest. Je kan je hiervoor aanmelden via Osirs. Een overzicht van welke minoren aan de TU Delft vind je hier.

Schakelminor

Een schakelminor biedt studenten een instroommogelijkheid in een andere master dan hun 'doorstroommaster ' (de vervolg-masteropleiding in dezelfde discipline als de bacheloropleiding).

Minor in het Buitenland

Je kan een buitenlandervaring opdoen door te kiezen voor een  Study Abroad minor. Ook kun je bij elke faculteit een buitenlandse minor zelf samenstellen en als vrije minor aanvragen bij de examencommissie. Heb je interesse in een minor in het buitenland, maak dan een afspraak bij Toke Hoek.

Vrije Minor

Dit is een minor die je zelf samenstelt uit verschillende onderwijselementen. Een dergelijke minor moet uit een samenhangend programma van vakken bestaan, verzorgd door een universitaire opleiding en op derdejaars niveau zijn. De eisen voor een vrije minor als TB-Student en het aanmeldformulier vind je hier

Sponsors