TwynstraGudde

About TwynstraGudde

Ons verhaal
Werken bij TwynstraGudde betekent maatschappelijke transities werkend krijgen. Met
advies, management en opleidingen helpen we mensen en organisaties bij duurzame
maatschappelijke veranderingen. We weten wat er speelt én wat er op het spel staat: we
staan voor vraagstukken die het hart en de toekomst van onze samenleving raken. Denk
aan de energietransitie en de klimaatdoelen, de toekomst van de landbouw, goed onderwijs,
passende zorg, oplossingen voor de krapte op de woningmarkt en hoe we het best van A
naar B reizen.


De uitdagingen zijn groot, maar het blijft bij ons niet bij praten of balletjes opgooien. Onze
kracht ligt in daadkracht. Met een analytische blik, diep inzicht in de materie en oog voor de
relatie slagen we erin mensen en organisaties in beweging te krijgen en te verbinden.
Daarbij volharden we in waar we al bijna 60 jaar goed in zijn: grote en complexe
vraagstukken terugbrengen tot overzichtelijke proporties. We leven ons in, verkennen,
analyseren, verhelderen, verbinden en ontwikkelen.


Als aanjager van verandering, hebben we bovendien een scherp gevoel voor de
verhoudingen in bestuurlijk Nederland. Daardoor slagen we erin om boven de belangen en
tussen de partijen te staan. We breken open wat in beton gegoten lijkt te zijn. Versnellen wat
vast dreigt te lopen en brengen projecten tot een goed einde. Onze stip op de horizon? Een
leefbare wereld, voor nu én straks. Samen met onze opdrachtgevers - en alle
belanghebbenden daaromheen - werken we aan een samenleving die schoon, veilig,
gezond en weerbaar is. Zo maken we blijvend impact op morgen.


Wat ons drijft
Een leefbare wereld, voor nu én straks
Met advies, management en opleidingen helpen we mensen en organisaties bij duurzame
maatschappelijke veranderingen. We werken aan een samenleving die schoon, veilig,
gezond en weerbaar is. Zo dragen we bij aan een leefbare wereld, voor nu én straks.


Hoe we dat doen
Maatschappelijke transities werkend krijgen
We staan voor urgente maatschappelijke uitdagingen. Vraagstukken die het hart en de
toekomst van onze samenleving raken, zoals energie en klimaat, wonen, veiligheid,
landbouw, mobiliteit, zorg en onderwijs. Onze adviseurs, managers en opleiders weten wat
er speelt. Met een analytische blik, diep inzicht in de materie en oog voor de relatie slagen
we erin mensen en organisaties in beweging te krijgen en te verbinden. Onze kracht ligt in
daadkracht. In het creëren van oplossingen die werkbaar zijn én werkbaar blijven. Met onze
adviezen, inzichten en kennis krijgen we maatschappelijke transities werkend.


Onze belofte
Impact op morgen.
Als aanjager van verandering hebben we een scherp gevoel voor de verhoudingen in
bestuurlijk Nederland. We staan boven de belangen en tussen de partijen. En volharden in
waar we al jaren goed in zijn: grote en complexe vraagstukken terugbrengen tot
overzichtelijke proporties. Want een oplossing is pas goed als die werkbaar is. En als onze
samenleving er blijvend wat aan heeft. Onze professionals staan nooit stil. We werken
doorlopend aan onze ontwikkeling, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk. Alles om Nederland
verder te helpen. We leven ons in, verkennen, analyseren, verhelderen, verbinden en
ontwikkelen. We breken open wat in beton gegoten lijkt te zijn. Versnellen wat vast dreigt te
lopen en brengen projecten tot een goed einde. Zo maken we blijvend impact op morgen.

Duurzaamheid
Duurzaam opereren is al vele jaren een integraal onderdeel van onze manier van werken.
We werken aan een samenleving die schoon, veilig, gezond en weerbaar is. Met advies,
management en opleidingen helpen we mensen en organisaties bij duurzame
maatschappelijke veranderingen. Daarnaast doen we er alles aan om onze eigen
bedrijfsvoering zo duurzaam mogelijk te organiseren. Zo dragen we bij aan een leefbare
wereld, voor nu én straks.


Persoonlijke groei
TwynstraGudde helpt organisaties en mensen bij duurzame maatschappelijke
veranderingen. Onze gemeenschappelijke drijfveer is een bijdrage te leveren aan een
leefbare wereld, voor nu én straks. Persoonlijke groei is daarbij essentieel. De School of
Impact van TwynstraGudde maakt dit mogelijk en brengt de combinatie van leren en
ontwikkelen, kennis- en vakontwikkeling en leren in de praktijk bij elkaar. En vormt zo het
kloppend hart van onze organisatie. Daar waar impactmakers gemaakt worden.

Sponsors