Overlijden Erelid Wim Dik

In Oktober 2005 is Wim Dik gevraagd als Erelid van de vereniging vanwege zijn grote betrokkenheid bij de vereniging. Wim Dik is essentieel geweest voor het slagen van de Management Workshops tijdens zijn tijd als hoogleraar Management van ICT-georiënteerde organisaties aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management. De heer Dik heeft altijd aangeboden te helpen bij het organiseren van het Management Event (de nieuwe naam van de Mangement Workshops sinds 2013-2014), en heeft destijds meerdere keren geluncht met de BusinessCie waarbij er onder andere is gebrainstormd over thema's en sprekers. Vanwege zijn zeer grote kenniskring en verscheidene belangrijke publieke functies en functies bij belangrijke bedrijven heeft hij in het verleden grote sprekers naar de faculteit weten te trekken. Dit heeft er mede voor gezorgd dat S.V.T.B. Curius als studievereniging snel en goed op de kaart kwam te staan binnen het bedrijfsleven. 

Sinds 2017 is Wim Dik Emeritus Erelid geworden maar heeft daarbij aangegeven altijd een hart voor Curius te houden en nog graag hulp zou willen bieden wanneer nodig, als vraagbaak en als individuele steun. Wij zijn Wim hier nog altijd enorm dankbaar voor. 

Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw, familie en iedereen die hem dierbaar is. 

Sponsoren