Copernicos Groep

Website
https://copernicos.com/

Over Copernicos Groep

Over Copernicos Groep

Copernicos Groep is een kleine organisatie die bedrijven helpt innovatiever en kosten-effectiever om te gaan met hun assets (zoals schepen, treinen, infrastructuur, plants, platforms, energiecentrales en gebouwen). Copernicos Groep is gespecialiseerd in Asset Management, het management van complexe en kapitaalintensieve Technische systemen. Rondom assets werken veel mensen samen in een verscheidenheid aan samenwerkingsvormen. Copernicos Groep levert diensten om de gehele samenwerkingsketen en de assets zelf beter te laten presteren. Copernicos Groep doet dit door verschillende 'werelden' met elkaar te verbinden.

Voor ons omvat goed Asset Management het verbinden van ieders afzonderlijke ‘mentale model’ tot een samenhangend geheel. De interacties tussen mensen onderling en mensen en technische- en informatiesystemen zijn immers bepalend voor resultaten.

Voor meer informatie zie ook onze website: http://www.copernicos.com.

Wat onderscheidt Copernicos Groep van andere bedrijven?

Omdat onze dienstverlening zo specifiek is, ondervindt Copernicos nauwelijks concurrentie. Andere bedrijven in asset management specialiseren zich in de technische of de procesmatige kant. Copernicos daarentegen brengt de werelden van mensen en techniek samen en voegt een integraal systeem dynamische component toe. Binnen de wereld van System Dynamics is Copernicos daarnaast weer één van de weinigen die iets doet op het gebied van asset management. Het toepassen van Asset Dynamics, dat wil zeggen van Asset Management én System Dynamics, binnen bedrijven en organisaties is daarbij uitzonderlijk.

Wie zijn we?

Copernicos Groep is een bedrijf dat opereert vanuit een netwerk van bedrijven. De kern van het bedrijf wordt gevormd door de twee partners Michel Kuijer en Arjen Ros. Daar omheen is er een flexibele schil van in te schakelen experts en adviseurs. Verder is Copernicos lid van enkele (internationale) verenigingen/netwerken. Copernicos Groep werkt al langdurig voor grotere klanten binnen Nederland, en heeft ook de ambitie om haar diensten internationaal aan te bieden.

Wat voor studenten zoeken we?

Copernicos Groep is op zoek naar studenten die vaardig zijn in systeemdenken en die conceptueel kunnen doorgronden hoe onze methoden werken.  Het ontwikkelen van modellen (in Vensim, Stella of Ventity) over problemen met een hoge mate van complexiteit is eveneens van belang. Daarnaast komen ook vaardigheden op het gebied van communicatie en het faciliteren van groepen goed van pas. Je moet niet alleen zelf goed kunnen samenwerken, maar moet ook kunnen faciliteren dat anderen kunnen samenwerken.

Je moet goed kunnen luisteren (veel informatie uit organisaties verwerken we immers in onze modellen) én nieuwsgierig zijn (wat een voorwaarde is om überhaupt tot de informatie te komen). We denken dat met name studenten uit de afstudeerrichtingen EPA (Engineering and Policy Analysis) en SEPAM (Systems Engineering, Policy Analysis and Management) voor ons geschikt zijn.

Omdat assets technische systemen zijn zoeken we bij voorkeur studenten die kennis hebben van technische systemen, en bijvoorbeeld een bachelor in een technische richting hebben gedaan (werktuigbouw, elektrotechniek, scheepsbouw, lucht- en ruimtevaart, e.d.).

Welke projecten biedt Copernicos aan?

Copernicos houdt zich voornamelijk bezig met vraagstukken die te maken hebben met de performance en het ontwerpen, gebruiken, onderhouden en recirculeren van fysieke assets. We proberen samen met onze klant de prestaties van deze assets te optimaliseren en tegelijkertijd de kosten laag te houden (met inachtneming van eventuele risico’s).

Het tweede type projecten waar we ons mee bezighouden heeft te maken met de ontwikkeling van nieuwe assets. Assets zullen in de toekomst steeds vaker meerdere functies tegelijkertijd gaan vervullen (bijvoorbeeld een weg als energiebron). Het accent komt steeds vaker te liggen op multifunctionaliteit. De complexiteit neemt daardoor, wat vraagt om een verder doorgevoerde optimalisatie- aanpak.

Een derde type project is een group-modelling methode genaamd STORM, ontwikkelt samen met Deltares, kennisinstituut voor watermanagement. Deze methode hanteren we om vernieuwingen in assets te testen op hun innovatie waarde en hun kans van slagen. Dit doen we gezamenlijk met diverse betrokken partijen. Over de afgelopen jaren is STORM al meer dan veertig keer succesvol toegepast, met name bij Rijkswaterstaat.

Wat zijn de mogelijkheden?

Copernicos Groep biedt studenten mogelijkheden voor

  • Bachelor en Master afstudeertrajecten bijvoorbeeld om bij te dragen aan:

    • Verdere ontwikkeling op het vlak van modularisering in systeem dynamische modellen

    • Verder uitwerken van systeem dynamische (deel)modellen voor asset management in relatie tot specialistische domeinen zoals financiën, HRM en logistiek 

  • Verder ontwikkelen van een hybride modelleeromgeving, waar naast systeem dynamische modellen ook andersoortige modellen met elkaar samenwerken in een zogenaamde modellencomplex zodat integraal gesimuleerd kan worden

  • Parttime werk, stages of werkervaringsplekken (bijvoorbeeld om vrije tijd tussen afronden BSc en starten MSc op te vullen) waarin o.a. de wordt meegewerkt aan system dynamische modellen voor klantprojecten

  • Traineeship als opstart voor een baan binnen Copernicos Groep

Interesse?

Stuur dan een email met onderbouwing van je interesse en je CV naar de managing partners van Copernicos Groep drs. Arjen Ros (arjen.ros@copernicos.com) en ir. Michel Kuijer (michel.kuijer@copernicos.com). Kijk voor meer informatie op: www.copernicos.com

Sponsoren