Curriculum wijziging Bachelor

05 June 2018

Vanaf studiejaar 2018/2019 zal er een curriculumwijziging plaatsvinden. TB232 Onderzoeksmethoden en Data-analyse (nu gegeven in jaar 2 periode 2) zal omgewisseld worden met TB243 Multivariate Data-analyse (nu gegeven in jaar 2 periode 4). De reden hiervoor is dat er dan ook multivariate analyses gebruikt kunnen worden in het project van Onderzoeksmethoden en Data-analyse, om zo goed voorbereid te zijn op je Bachelor Eind Project. Voor meer informatie en de overgangsregeling die gehanteerd wordt, zie de mail van Jan Anne Annema of stuur je vraag naar bachelor@curius.nl.