Informatie Bedrijven Management Event

Ochtendprogramma (Voor middagprogramma, scrol omlaag)

 • TenneT - algemene lezing
  TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in zowel Nederland als Duitsland. De belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt.

 • Witteveen + Bos - algemene lezing
  Witteveen + Bos is een advies- en ingenieursbureau en adviseert haar klanten wereldwijd bij het oplossen van complexe uitdagingen. Jaarlijks worden er ruim 3.000 projecten uitgevoerd op gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. 

 • AIVD - interactieve lezing
  De AIVD is de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst. Hun missie is het beschermen van Nederland en zijn inwoners. Er wordt gezocht naar onzichtbare dreigingen en ze zijn alert op gebeurtenissen in binnen- en buitenland die onze veiligheid in gevaar kunnen brengen.

 • KWINK groep - interactieve lezing
  KWINK groep is een onderzoeks- en adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Ze begeleidt organisaties bij strategieontwikkeling en adviseert over de impact. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn cultuur en media, klimaat en energie, nieuwe democratie en tot slot digitale en fysieke infrastructuur. 
  Daarnaast is KWINK groep expert op gebied van evaluatieonderzoek en beleidsonderzoek in complexe politiek-bestuurlijke omgevingen.

 • Project MARCH - algemene lezing
  Project March is bezig met het ontwikkelen van een exoskelet waarmee de kwaliteit van leven voor mensen met een dwarslaesie verbeterd kan worden. Ieder jaar wordt een nieuwe exoskelet ontwikkeld, waardoor de technische innovatie van exoskeletten wordt gestimuleerd. Verder probeert Project MARCH meer bewustzijn te creëren rondom dit onderwerp. 

 

Middagprogramma

 • Shell - algemene lezing
  Shell is een van de meest toonaangevende energiebedrijven ter wereld en speelt daarmee een belangrijke rol in de energievoorziening. Als energiebedrijf is Shell in de gehele keten actief, van de exploratie van energiebronnen en de raffinage tot de verkoop van eindproducten. 

 • DIKW Intelligence - algemene lezing
  DIKW Intelligence is een toonaangevende full-service dienstverlener op het gebied van Intelligence. Full-service in de vorm van integrale dienstverlening van: opleidingen, advisering, consultancy, ontwikkeling, implementatie en beheer van datagedreven toepassingen. 

 • AT Osborne - workshop
  AT Osborne helpt publieke opdrachtgevers om wezenlijk bij te dragen aan een toekomstbestendige infrastructuur, een gezonde samenleving en een duurzame leefomgeving. Daarbij houdt AT Osborne zich bezig met vraagstukken op het gebied van leefomgeving. In die context worden verbindingen gelegd tussen betrokken partijen, plannen en praktijk. 

 • Stedin - workshop
  Stedin is netbeheerder voor gas en elektriciteit in het grootste deel van de Randstad en in de regio’s Kennemerland, Amstelland en Noordoost Friesland. Als netbeheerder is Stedin verantwoordelijk voor het aansluiten van woningen en bedrijven op de netten, het transporteren van elektriciteit en gas en het aanleggen en onderhouden van de netten.

 • TBA group - workshop
  TBA group vereenvoudigt havens, terminal- en warehousing-operaties door middel van software en consultancy. TBA group streeft ernaar om geïntegreerde software- en adviesoplossingen  te bieden voor de volledige levenscyclus van havens, terminals en magazijnen.