Interactie-uitje Copernicos

career
Location:  Utrecht
Date:  11 October 11:30  -  21:00
Interactie-uitje Copernicos

Waar kan je als TB-er later terecht komen? Ga vrijdag 11 oktober mee op bedrjifsuitje naar Copernicos in Utrecht en leer meer over dit bedrijf.

Copernicos Groep is een kleine organisatie die bedrijven helpt innovatiever en kosten-effectiever om te gaan met hun assets, zoals schepen, treinen, infrastructuur, plants, platforms, energiecentrales en gebouwen. Copernicos Groep is gespecialiseerd in Asset Management, het management van complexe en kapitaalintensieve technische systemen. Rondom assets werken veel mensen samen in een verscheidenheid aan samenwerkingsvormen. Copernicos Groep levert diensten om de gehele samenwerkingsketen en de assets zelf beter te laten presteren. Copernicos Groep doet dit door verschillende 'werelden' met elkaar te verbinden.
Voor ons omvat goed Asset Management het verbinden van ieders afzonderlijke ‘mentale model’ tot een samenhangend geheel. De interacties tussen mensen onderling en mensen en technische- en informatiesystemen zijn immers bepalend voor resultaten.

We zullen rond het middaguur vanuit Delft met de trein vertrekken en zijn rond 21:00 weer terug in Delft.
Na het uitje zullen we gezellig samen ergens eten!

Kaartverkoop zal gaan via Curius, er is maar een beperkt aantal plekken dus wees er snel bij!


Het uitje is bedoeld voor tweede- en derdejaars bachelorstudenten.