Tutoring network

Aanbod

Vak:                          Computer and Information Systems
Code:                       TB142IB
Naam:                      Jonathan Gaalswijk
Email:                       jonathangaalswijk@gmail.com
Studiejaar:               TB 2e jaars 
Cijfer voor het vak:  10
Vak:                          Analyse & Differentiaalvergelijkingen
Code:                       TB131A
Naam:                       Toon Jansen
Email:                       toonjansen95@hotmail.com
Studiejaar:                Bsc TB afgerond
Cijfer voor het vak:    10
Vak:                          Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen 
Code:                       TB132
Naam:                       Toon Jansen 
Email:                       toonjansen95@hotmail.com
Studiejaar:                Bsc TB afgerond 
Cijfer voor het vak:    8,6
Vak:                          Statistiek en Data-analyse (Statistiek deel) 
Code:                       TB134
Naam:                       Toon Jansen 
Email:                       toonjansen95@hotmail.com
Studiejaar:                Bsc TB afgerond
Cijfer voor het vak:    9
Vak:                          Analyse & Differentiaalvergelijkingen
Code:                       TB131A
Naam:                       Frederique Kesteloo
Email:                       frederique_01@hotmail.com
Studiejaar:                TB 3e jaars 
Cijfer voor het vak:    9,8
Vak:                           Analyse & Differentiaalvergelijkingen
Code:                        TB131A
Naam:                       Emily Chatziandreou
Email:                        emilychatziandreou@gmail.com
Studiejaar                 TB 2e jaars
Cijfer voor het vak:   9,6
Vak:                          Agent-gebaseerd modelleren
Code:                       TB133A
Naam:                      Jonathan Gaalswijk
Email:                       jonathangaalswijk@gmail.com
Studiejaar:               TB 2e jaars 
Cijfer voor het vak:  8,5

Vak:                          Lineaire Algebra en Differentiaalvergelijkingen 
Code:                       TB132A
Naam:                      Sibel Gökbekir
Email:                       sibelgokbekir@gmail.com
Studiejaar:               TB 1e jaars 
Cijfer voor het vak:  8.2

Vraag

Vak:                          Systeemmodellering 1 
Code:                       TB112C
Naam:                      Silas Lageman
Email:                      silas.lageman@planet.nl
Studiejaar:               BSc TB 1e jaars 
Vak:                          Lineaire algebra en differentiaalvergelijkingen
Code:                       TB132A
Naam:                      Roger Loos
Email:                      rogerloos868@gmail.com
Studiejaar:               BSc TB 1e jaars 
Vak:                          Statistiek en data-analyse 
Code:                       TB134A
Naam:                      Suusje Helwegen
Email:                      suusje.helwegen00@gmail.com
Studiejaar:               BSc TB 1e jaars 
 

Informatie

Tips

  • Het is handig om voor de eerste bijles alvast kennis te maken. Zo kun je elkaar leren kennen en afspraken maken over de bijlessen.
  • Maak duidelijke afspraken met elkaar, zoals hoe vaak jullie gaan afspreken en wat de doelen van de bijles zijn. Spreek ook goed af hoe en hoeveel er voor de bijles betaald wordt.
  • Ook is het handig om te bespreken wat er inhoudelijk tijdens de bijles gedaan wordt. Gaan jullie bijvoorbeeld samen opgaven maken, wordt er vooral theorie uitgelegd, kan er huiswerk opgegeven worden etc. Spreek dus beiden duidelijk je verwachtingen uit.

Let op
Curius faciliteert alleen het contact tussen de studenten en is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van geleverde diensten.  Het is dus je eigen verantwoordelijkheid om duidelijke afspraken te maken en onderling goed te communiceren wanneer er niet aan de verwachtingen wordt voldaan.