Studieplekken

UITBREIDING STUDIEWERKPLEKKEN VOOR TBM STUDENTEN OP DE FACULTEIT PER 6 APRIL 2021
For English, scroll down below!

Beste TBM studenten,

We zijn blij om jullie te melden dat de individuele studiewerkplekken in het studielandschap per 6 april 2021 worden uitgebreid. De nieuwe tijden van de shifts zijn 0830 - 12:30 uur en 13:30 - 17:45 uur. Dit betekent dat deze tijdslots nu ook makkelijker te combineren zijn met een reservering bij Pulse. Ook wordt Computerzaal B toegevoegd aan de te reserveren ruimtes.

Wie kan er een studieplek reserveren?

 • Internationale studenten
 • Studenten die thuis geen gelegenheid hebben om te kunnen studeren
 • Studenten die om andere (mentale) redenen liever op TBM studeren

Hoe reserveer je?
TBM maakt gebruik van het reserveringssysteem OKKU. Reserveren kan via tudelft.okku.io.

Er zijn twee shifts per dag: 08:30u - 12:30 en 13:30u - 17:45. Maximaal een week van te voren kan een shift gereserveerd worden. Iedere student kan één shift tegelijk reserveren. Zodra je shift geweest is, kan je een nieuwe reserveren. Voor meer informatie over het reserveringssysteem zie de studentensupportpagina.

Op de OKKU pagina zal je zien dat het ook mogelijk is om een studiewerkplek bij Pulse te reserveren. Meer informatie hierover en over de studieplekken on campus, zie de informatiepagina Study places on campus.

Wat zijn de regels?

 • Reserveer alleen voor jezelf.
 • Neem je campuskaart en reserveringsbevestiging mee en check in bij aankomst.
 • Houd binnen de faculteit altijd 1,5 meter afstand en draag een mondkapje bij verplaatsing (ook als je met huisgenoten op TBM bent).
 • Annuleer als je niet komt! Zo benutten we de beperkte plekken die er zijn optimaal.
 • Blijf thuis als jij of één van je huisgenoten COVID-19 symptomen vertoont en volg de richtlijnen.
 • Pauze houden moet op je studieplek, daarom mag je eten en drinken in de studieruimte, maar zorg dat je alles netjes achterlaat.
 • Zorg dat je op tijd de studieruimte verlaat, dan kan de schoonmaak ook goed zijn werk doen.

Wij zijn als Curius, de FSR en Onderwijs & Studentenzaken van TBM erg blij dat de tijden van de studiewerkplekken verruimd zijn en dat de studiewerkplekken in Computerzaal B beschikbaar worden gesteld. Houd je goed aan alle opgestelde regels en luister naar de instructies van medewerkers op de faculteit. We horen het graag als je feedback hebt over de studieplekken of het reserveringssysteem. Stuur hiervoor een e-mail naar onderwijs@curius.nl.

Heel veel succes!

S.V.T.B. Curius, de FSR en Onderwijs & Studentenzaken

--------------------------------------------

EXTENSION OF STUDY PLACES FOR TPM STUDENTS AT THE FACULTY AS OF APRIL 6TH 2021

Dear students of TPM,

We are pleased to announce that the individual study spots will be expanded starting April 6th. The length of the timeslots is extended to 08:30 - 12:30 hrs and 13:30 -17:45 hrs. This also means that the reservations are easier to combine with a reservation in Pulse. Further Computer room B will be added as room for the reservation of study spots.

Who can reserve a study place?

 • International students
 • Students who do not have the opportunity to study at home
 • Students who prefer to study at TPM for other (mental) reasons

How to reserve a study spot?
TPM uses the reservation system OKKU. You can reserve through this link: tudelft.okku.io.

There are two shifts per day: from 08:30 to 12:30 and 13:30 to 17:45. You can reserve spots one week ahead. You can make one reservation at a time. As soon as your shift is over, you can reserve a new study spot. For more information about the reservation system, please see our student support page.

At the OKKU page, you will see that it’s also possible to make a reservation for the Pulse building. For more information about all study spots on campus, see Study places on campus.

What are the rules?

 • Reserve spots for yourself only.
 • Take your campus card and reservation confirmation with you and check in when entering the faculty.
 • Always keep 1.5 meter distance and wear a face mask when moving through common areas in buildings (also with housemates).
 • Cancel your reservation if you decide not to come, then someone else can make use of your study spot!
 • Stay at home if you or your housemates experience corona-related symptoms and please follow the precautionary measures
 • Breaks are at your study spot for now, therefore you can eat and drink within the study space, but please keep it tidy.
 • Make sure that you leave your spot in time so that the cleaning staff can do their work properly.

As Study Association Curius, FSC and Education & Student Affairs of TPM we are positive that these study spots have been extended and that the study spots in Computer room B are being made available. We ask you to follow the rules and listen to instructions by faculty members. We would very much appreciate feedback on the study spots or the reservation system. You can email us at education@curius.nl!

We wish you the best of luck!

S.V.T.B Curius, FSC and Education & Student Affairs TPM