Graduation

Het is op dit moment veel discussie over het afstuderen op de faculteit TBM. Als gevolg van de overheidsmaatregel om studievertraging van meer dan een jaar te beboeten met extra collegegeld van 3000 euro is er kritisch gekeken naar de doorlooptijd van de masteropleiding op onze faculteit. Daaruit bleek dat het overgrote deel van onze studenten niet binnen de gestelde periode van 5 maanden (30 ECTS) hun afstudeerwerk afronden. Daarnaast blijkt er weinig interactie te zijn tussen studenten, is er veel onduidelijkheid over de benodigde formulieren en duurt het vinden van een geschikte afstudeerplek te lang. 

Begin op tijd!
Juist omdat uit ervaring blijkt dat het maar weinig studenten lukt om in 5 maanden af te studeren, is het erg belangrijk om op tijd na te denken over het afstudeerproject. Het is namelijk erg handig om de specialisatie die je kiest in je master aan te laten sluiten op je afstudeerproject. Alle informatie de specialisaties en het afstuderen zelf staat in de Blue Guide. Ook is er informatie te vinden op de website van de TU Delft. Op deze site zijn ook afstudeeropdrachten te vinden.

Themagroepen
Om meer duidelijkheid te bieden aan afstudeerders, de begeleiding te intensiveren en meer interactie tussen afstudeerders te faciliteren heeft de faculteit het idee voor afstudeer thema-groepen ontwikkeld. Als afstudeerder kun je samen met medestudenten afstuderen op een thema, waarbinnen je een eigen onderzoek uitvoert. De studenten uit de themagroep komen geregeld samen, waardoor discussie over het afstudeeronderzoek ontstaat en studenten elkaar kunnen helpen op tijd af te studeren. 

De drie thema’s die voor dit jaar ontwikkeld zijn, zijn:

  1. Serious Gaming for understanding complex systems (POLG-BA-ICT)
  1. Public Private Information Chains (ICT-POLG-SE)
  1. Service, Platforms, Ecosystems: ICT-enabled service engineering & design (ICT-POLG-TSE)

Voor meer informatie over de inhoud van de bovenstaande thema’s, klik hier. Voor verdere vragen over de afstudeertrajecten, -procedures en inschrijving voor de afstudeerthema’s, neem contact op met  M.F.W.H.A.Janssen@tudelft.nl.

.

Afstudeerbegeleider zoeken?
De faculteit heeft vastgesteld welke medewerkers kunnen optreden als eerste begeleider en afstudeerhoogleraar. Ben je op zoek naar de docenten die jou kunnen begeleiden tijdens je afstuderen, kijk dan op de website van de faculteit TBM.