Domein

Voor de start van het tweede semester van het eerste jaar moet je als eerstejaarsstudent een domein kiezen. Dit domein bevat 30 ECTS die door de hele bachelor heen gevolgd worden. Er zijn drie domeinen: 

  • Energie en Industrie (het E&I-domein): In dit domein ligt de nadruk op complexe problemen binnen de energiesector, de industriële sector en de watersector. Binnen alle drie de sectoren is sprake van uitgebreide, technisch complexe infrastructuren en netwerken, zoals de elektriciteits- en gasinfrastructuur, waterleiding- en rioolnetten en grote industriële netwerken van verschillende aan elkaar gekoppelde fabrieken. Deze netwerken hebben drie dingen gemeenschappelijk: ze zijn niet zo gemakkelijk te moderniseren, ze zijn van groot economisch belang en ze hebben veel invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. In de propedeuse krijgen studenten vooral te maken met vakken op het gebied van chemie en chemische technologie, grondstoffenbeheer, lucht-, water- en bodemverontreiniging.
     
  • Informatie-en Communicatietechnologie (het I&C-domein): Het ICT domein valt grofweg in drie delen uiteen: de infrastructuren of netwerken (telefoonnet, (glasvezel-)kabel, internet, ether, draadloze netwerken); de diensten (telefonie, omroep, internet, WWW, e-mail); toepassingen (lange-afstands-onderwijs, telebankieren, elektronisch handelen, besturing op afstand, wegsignalering). Voorbeelden van onderwerpen op dit domein zijn: marktwerking van de telecomsector, snelle toegang tot internet via draadloze communicatie, aansluitingsvraagstukken tussen netwerken, optimaliseren van bedrijfsprocessen met behulp van informatietechnologie. In de propedeuse krijgen studenten te maken met operating systems en systeemarchitectuur, programmatuurontwikkeling, databases, communicatietechnologie en netwerken.
  • Transport & Logistiek (het T&L-domein): In dit domein gaat het erom het transport van mensen en goederen zo te regelen dat er aan de verplaatsingsbehoefte wordt voldaan zonder dat de leefruimte er al te nadelig door wordt aangetast. Inhoudelijk krijgt het onderwijsaanbod vorm door zowel in de breedte als in de diepte in te gaan op aan transport-, infrastructuur- en logistiek gerelateerde onderwerpen. In de propedeuse wordt in de breedte ingegaan op het transportsysteem. Bij alle elementen, lading (reizigers en vracht), vervoermiddelen en verkeersinfrastructuur, wordt telkens afwisselend aandacht geschonken aan personen- en goederenvervoer.

Begin december wordt er een digitaal domeinkeuzeformulier naar alle eerstejaarsstudenten gestuurd zodat je je kan inschrijven.

Voor meer informatie over je domeinkeuze kan je naar de studieinformatiedag gaan op 18 november. Op deze dag wordt ook de domeinkeuzegids uitgedeeld, die vanaf dan ook verkrijgbaar bij het servicepunt van TBM. Ook kun je voor vragen altijd contact opnemen met Thomas via bachelor@curius.nl of 0152789794

Sponsors