Domein

Reminder: de domeinvoorlichting voor BSc eerstejaars vindt on-campus plaats op maandag 15 november 2021 8:45-10:45!

Voor de start van het tweede semester (Q3 & Q4) van het eerste jaar moet je als eerstejaarsstudent een domein kiezen. Dit domein bevat 30 ECTS die door de hele bachelor heen gevolgd worden. 

Met de kennis die je opdoet binnen de bacheloropleiding, pas je dit toe op socio-technische vraagstukken. Deze vraagstukken kunnen wijd uiteen lopen, waardoor je de keuze moet maken je te specialiseren in een van de drie hieronder genoemde domeinen. Bijna ieder kwartaal volg je een vak gericht op jouw gekozen specialisatie, de rest volg je samen met alle TB-studenten. Binnen deze vakken verdiep je je verder in het desbetreffende vakgebied.  

Er zijn drie domeinen: 

  • Energie en Industrie (het E&I-domein): In dit domein ligt de nadruk op complexe problemen binnen de energiesector, de industriële sector en de watersector. Binnen alle drie de sectoren is sprake van uitgebreide, technisch complexe infrastructuren en netwerken, zoals de elektriciteits- en gasinfrastructuur, waterleiding- en rioolnetten en grote industriële netwerken van verschillende aan elkaar gekoppelde fabrieken. Deze netwerken hebben drie dingen gemeenschappelijk: ze zijn niet zo gemakkelijk te moderniseren, ze zijn van groot economisch belang en ze hebben veel invloed op de kwaliteit van de leefomgeving. In de propedeuse krijgen studenten vooral te maken met vakken op het gebied van chemie en chemische technologie, grondstoffenbeheer, lucht-, water- en bodemverontreiniging.
     
  • Informatie-en Communicatietechnologie (het I&C-domein): Het ICT domein valt grofweg in drie delen uiteen: de infrastructuren of netwerken (telefoonnet, (glasvezel-)kabel, internet, ether, draadloze netwerken); de diensten (telefonie, omroep, internet, WWW, e-mail); toepassingen (lange-afstands-onderwijs, telebankieren, elektronisch handelen, besturing op afstand, wegsignalering). Voorbeelden van onderwerpen op dit domein zijn: marktwerking van de telecomsector, snelle toegang tot internet via draadloze communicatie, aansluitingsvraagstukken tussen netwerken, optimaliseren van bedrijfsprocessen met behulp van informatietechnologie. In de propedeuse krijgen studenten te maken met operating systems en systeemarchitectuur, programmatuurontwikkeling, databases, communicatietechnologie en netwerken.
  • Transport & Logistiek (het T&L-domein): In dit domein gaat het erom het transport van mensen en goederen zo te regelen dat er aan de verplaatsingsbehoefte wordt voldaan zonder dat de leefruimte er al te nadelig door wordt aangetast. Inhoudelijk krijgt het onderwijsaanbod vorm door zowel in de breedte als in de diepte in te gaan op aan transport-, infrastructuur- en logistiek gerelateerde onderwerpen. In de propedeuse wordt in de breedte ingegaan op het transportsysteem. Bij alle elementen, lading (reizigers en vracht), vervoermiddelen en verkeersinfrastructuur, wordt telkens afwisselend aandacht geschonken aan personen- en goederenvervoer.

Begin december wordt er een digitaal domeinkeuzeformulier naar alle eerstejaarsstudenten gestuurd zodat je je kan inschrijven.

Voor meer informatie over je domeinkeuze kan je naar de studieinformatiedag gaan. Dit vindt plaats op maandag 15 november 8:45 - 10:45. De domeinkeuzegids wordt online gedeeld, voorafgaand aan de voorlichting! Ook kun je voor vragen altijd contact opnemen met Simone via bachelor@curius.nl of 015-2789794!

Consequenties van je domeinkeuze
Domeinkeuze en je verdere carrière
Vaak zal de keuze voor een bepaald domein ook betekenen dat je later in dat domein werkzaam zult zijn. Zeker bij het krijgen van je eerste baan kan inhoudelijke kennis een belangrijke rol spelen. Veel studenten bouwen hun verdere deskundigheid op rond dit vakgebied.

Relativering van het gewicht van je domeinkeuze
Mocht je twijfelen, dan kan het volgende misschien een geruststelling zijn. Bij de vakken en modules uit het algemene curriculum wordt voortdurend gewerkt met praktijkcasussen. Aangezien deze vakken voor de hele groep bestemd zijn, wordt bij de casus-keuze voor een spreiding over de domeinen gezorgd. Zo kom je dus nog steeds in aanraking met de drie domeinen die je niet gekozen hebt. Dat neemt natuurlijk niet weg dat je je vooral gaat verdiepen in de technologie en problematiek binnen het domein van je keuze. Heb je het idee dat je je ook graag verder zou willen verdiepen in een ander domein, dan kun je gebruik maken van de minorruimte in het derde jaar!

Sponsors