Afstudeerder governance infrastructurele projecten

Company
AT Osborne
Type
Graduation Assignment
Location
Curius
Sector
Master
Required language
Dutch

Description

Afstudeerder governance infrastructurele projecten

Het managen van grote infrastructurele projecten is een interessante uitdaging. Projecten worden uitgevoerd in een complex speelveld van partijen en vaak is er druk om binnen budget en planning te realiseren. Om hierin te slagen, zijn veel aspecten van belang. Een daarvan is het inrichten van een goede governance aan de kant van de opdrachtgever. Zo borg je dat deze een marktpartij, zoals een aannemer, goed kan aansturen. Maar ook intern zijn er verschillende belanghebbenden, waar je rekening mee moet houden. Hoe zorg je dat je het opdrachtgeverschap intern goed hebt belegd? En welke competenties en vaardigheden vraagt dit? Wij zijn op zoek naar een masterstudent die enthousiast wordt van deze governance vraagstukken en het leuk vindt om binnen dit thema onderzoek uit te voeren.

Ambtelijk opdrachtgeverschap

In de interne organisatie zien wij drie sleutelpersonen die de projectorganisatie verbinden met de lijn- en controlorganisatie en bestuurlijke organisatie:

 • projectmanager
 • ambtelijk opdrachtgever
 • bestuurlijke opdrachtgever

De bestuurlijk opdrachtgever heeft met zijn of haar collega’s in het college van burgemeester en wethouders overeen te komen op welke manier hij of zij namens het college vorm en inhoud geeft aan zijn of haar bestuursverantwoordelijkheid. De ambtelijk opdrachtgever vormt de schakel tussen de bestuurlijk opdrachtgever en projectmanager. Hij zet in veel gevallen de (bestuurlijke) opgave — het achterliggende maatschappelijke vraagstuk — om in een afgebakende opdracht voor de projectorganisatie. Zo is de ambtelijk opdrachtgever verantwoordelijk voor het ‘wat’ (wat voeren we uit?) en de projectmanager voor het ‘hoe’ (hoe gaan we dat uitvoeren?). Ook zorgt de ambtelijk opdrachtgever voor capaciteit en (financiële) middelen voor een project en kan hij/zij de regie hebben op het betrekken van interne en externe partijen. Kortom, de rol van ambtelijk opdrachtgever is zeer relevant.

Onderzoekstraject opdrachtgeverschap

Toch is er in de literatuur, in vergelijking met projectmanagement, minder aandacht voor de rol van de ambtelijk opdrachtgever. Daarnaast zien we bij klanten dat er behoefte is om meer kennis te ontwikkelen over deze rol en de afhankelijkheden.  Daarom zijn we als AT Osborne een onderzoekstraject gestart naar het intern opdrachtgeverschap. Jouw afstudeeronderzoek kan hier een bijdrage aan leveren. Wij hebben in het verleden gezien dat de onderzoeken van afstudeerders met veel interesse worden ontvangen bij collega’s en klanten. Jouw onderzoek zal dus daadwerkelijk van toegevoegde waarde zijn.

Jouw afstudeeronderzoek

In 2021 is een masterstudent bij AT Osborne afgestudeerd op de invulling van het ambtelijk opdrachtgeverschap in provincies, gemeenten en waterschappen. Wij zien zowel mogelijkheden om op de uitkomsten van dit onderzoek voort te borduren als om binnen het thema opdrachtgeverschap op een ander element te focussen. Mogelijke onderzoeksthema’s zijn:

 • De invulling van het interne opdrachtgeverschap in relatie tot de driehoek bestuurlijk opdrachtgever, ambtelijk opdrachtgever en projectmanager.
 • De rol van de bestuurlijk opdrachtgever, politiek-bestuurlijke besluitvorming en/of de definitie van projectopdrachten.
 • Verschillen in de invulling van het interne opdrachtgeverschap in organisatorische contexten. Denk aan: 
  • een vergelijkend onderzoek naar semipublieke, publieke en private opdrachtgevende organisaties;
  • een onderzoek naar het opdrachtgeverschap in diverse domeinen (bijv. infrastructuur, gebiedsontwikkeling, water);
  • een onderzoek waarbij je kijkt naar de interactie tussen publieke opdrachtgevende en uitvoerende organisatieonderdelen in verschillende landen.

Wat breng jij mee?

 • Een meer dan gemiddelde interesse voor projecten in de fysieke omgeving
 • Jouw energieke proactieve inzet en ondernemerschap
 • Voldoende zelfstandigheid om kwalitatief hoogwaardig werk af te leveren
 • Een scherpe en analytische blik waarmee je over de grenzen van jouw eigen expertise heen kijkt

Wat staat daar tegenover?

Een passende stagevergoeding is nog maar het begin. Belangrijker is dat je van nabij kennis maakt met gedreven collega’s en spraakmakende projecten die ertoe doen in onze maatschappij. Je krijgt de mogelijkheid om deel te nemen aan onze eigen opleidingen (AT Osborne Academy) en maakt van nabij de praktijk van het consultancyvak mee. Bij je afstudeeronderzoek word je begeleid door twee collega’s, die met je meedenken en hun netwerk ter beschikking stellen.

En vervolgens?

Jouw stage kon wel eens het begin zijn van een glanzende carrière. Als jouw talent gedurende de stage goed naar boven komt kun je als Young Professional solliciteren naar de functie van adviseur bij onze organisatie. Onze jonge medewerkers begeleiden wij met een gericht ontwikkelprogramma om te laten groeien als adviseur of projectmanager.

Spreekt dit afstudeeronderwerp je aan of heb je ideeën voor een ander interessant onderzoek naar de governance van infrastructurele projecten? Neem dan snel contact met ons op! Dan gaan we graag met je in gesprek.

Meer weten of solliciteren?

Wil je meer weten over AT Osborne of over deze functie? Bel of mail met Alex Miggelenbrink. Als je in aanmerking wilt komen voor deze functie, kun je je CV en motivatiebrief sturen aan recruitment@atosborne.nl.

https://atosborne.nl/studenten/afstudeerder-governance-infrastructurele-projecten/?portfolioCats=118%2C119%2C120

Sponsors