ORMIT; ASML PMO Traineeship

Company
ORMIT
Type
Vacancy
Location
Curius
Sector
Master
Required language
Dutch, English

Description

//For English scroll down\\

Herken jezelf!

Ben je een talent met passie voor technologie, project- en programmabeheer met een focus op continue verbeteren? Wil jij je carrière te starten bij een van de grootste en meest succesvolle high-techbedrijven ter wereld?

Dan zijn wij op zoek naar jou! ORMIT en ASML bieden je de kans om deel te nemen aan een "state of the art" traineeship van 2 jaar binnen het Program Management Office van ASML Business Lines.

Het ASML Program Management Office (PMO) Traineeship

Dit intensieve traineeship bereidt je voor een uitdagende baan binnen het internationale high-tech bedrijf ASML. Je voert meteen al een (of meerdere) operationele rol(len) uit in combinatie met een uitgebreid persoonlijk en professioneel ontwikkelingsprogramma.

Je maakt deel uit van het Business Line PMO-team. Samen met je collega's en interne klanten ben je verantwoordelijk voor het uitrollen en implementeren van project (programma) standaarden en processen met betrekking tot o.a. projectplanning, het productgeneratieproces, effectieve besluitvorming, rapportages, veranderingscontrole, risicobeheer en kwaliteit.

Je krijgt de kans om de drijvende kracht te worden achter PMO verbeteringen binnen verschillende bedrijfstakken van ASML. Dit doe je in samenwerking met collega’s van verschillende afdelingen zoals Finance, Development & Engineering, Manufacturing and Customer Support.

Ambitieus en enthousiast

Je moet je talent hebben aangetoond in zowel je studie als in extracurriculaire activiteiten. We zoeken enthousiaste getalenteerde mensen met de ambitie om het verschil te maken binnen ASML en met de bereidheid om in zichzelf te investeren. Dit vereist persoonlijk leiderschap samen met een combinatie van het vermogen om mensen samen te brengen en om te leren. Daarnaast zoeken we kandidaten met een focus op zowel mensen als resultaten. En met een persoonlijke drive en flexibiliteit. Dit zijn de kenmerken waar ORMIT bekend om staat. Dat is wat we zoeken en beloven aan de bedrijven waarmee we samenwerken.

Het Program Management Office bij ASML

ASML is een matrixorganisatie die bestaat uit meerdere Business Lines die worden ondersteund door verschillende sectoren.

De missie van ASML PMO is: "Operational excellence in project- en programma-uitvoering creëren om onze concurrentiepositie te versterken door de erkende expert te zijn die programma- en projectmanagement van wereldklasse aanstuurt."

Uitdagende persoonlijke en professionele ontwikkeling

Het ASML PMO Traineeship is uniek vanwege de combinatie van een uitdagend persoonlijk en professioneel ontwikkelingstraject met het uitvoeren van een baan bij ASML. Na een jaar verander je van omgeving en verhuis je naar een andere business line binnen PMO. Bovendien verwachten we dat je één of meerdere opwindende initiatieven voor continue verbetering onderneemt.

Tijdens het intensieve training- en ontwikkelingsprogramma word je gecoacht op persoonlijke en professionele ontwikkeling, zowel door ASML-managers als door je ORMIT-coach. Je hebt ook coaching sessies met andere ORMIT & ASML-trainees en je krijgt trainingen en workshops die bijdragen aan je toekomstige ontwikkeling.

Over ASML

ASML, een succesvolle Nederlandse hightech onderneming, produceert complexe lithografiemachines die chipproducenten inzetten bij de productie van IC's. ASML loopt voorop in de technologie en levert systemen aan alle toonaangevende chipfabrikanten over de hele wereld.

De 20.000 medewerkers van ASML behoren tot de creatiefste denkers in de natuurkunde, wiskunde, scheikunde, mechatronica, optica, werktuigkunde, software en informatica. Zij werken dagelijks samen in hechte multidisciplinaire teams waarin men naar elkaar luistert, van elkaar leert en onderling ideeën uitwisselt. Het is de ideale omgeving voor professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Wat we van je vragen:

 • Een erkend Masterdiploma (vergelijkbaar met een Master of Science) in een (technisch) bedrijfsgericht veld
 • 0-2 jaar werkervaring
 • Uitstekende beheersing van de Engelse en/of Nederlandse taal
 • Relevante nevenactiviteiten vormen een pré
 • Passie voor project- en programmabeheer en procesoptimalisatie
 • Een ontwikkelgerichte mindset
 • Plezier hebben in stakeholdermanagement en verbinding creëren

Dit kun je van ons verwachten:

 • We beoordelen jouw cv en motivatie
 • We sturen je een online capaciteitentest
 • We nodigen je uit voor twee interviews bij ons op kantoor
 • Je gaat kennismaken bij ASML
 • We nodigen we je uit voor de ORMIT assessmentdag
 • We verwelkomen je bij ORMIT!

Vragen? Stel ze aan onze Corporate recruiter Arlette van Lint +31(0)6 57 05 76 72. Bij voorkeur via WhatsApp. Dan plannen we op basis daarvan een belafspraakje in als je dat zou willen.

Solliciteer via https://www.ormit.nl/en/ormit-asml-pmo-traineeship/

 

 

Recognize yourself!

Are you a talent with a passion for technology, project- and program management with a focus on continuous improvement? Are you willing to take off your career at one of the biggest and most successful high-tech companies in the world? Then we are looking for you! ORMIT and ASML offer you a chance to take part in a 2-year “state of the art” traineeship within the Program Management Office of ASML Business Lines.

The ASML Program Management Office (PMO) Traineeship

ORMIT and ASML offer you a chance to take part in a 2-year “state of the art” traineeship within the Program Management Office of ASML Business Lines. In this intensive traineeship you will be prepared for a challenging job within this international high-tech company by executing one (or more) operational role(s) in combination with an extensive personal and professional development program.

You are part of the Business Line PMO team and together with your colleagues and internal customers, you are responsible for driving the roll-out and embedding of project (program) standards and processes related to a.o. project planning, product generation process, effective decision making, reporting, change control, risk management and quality.

You will (have the opportunity to) participate, drive, lead & implement cross PMO improvements projects. You will pro-actively assist, enable and challenge all stakeholders to contribute to efficient product development. You will do this in cooperation with colleagues in involved sectors, such as Finance, Development & Engineering, Manufacturing and Customer Support.

Ambitious and enthusiastic

You need to have shown your talent in both your studies and various additional extracurricular activities. We're looking for enthusiastic talented people with the ambition to make a difference at ASML and the willingness to invest in themselves. This demands personal leadership along with a combination of the ability to bring people together and to learn. You focus on people as well as on results, are personally driven and flexible. These are the characteristics ORMIT is known for. It's what we look for and promise to the companies we work with.

About ASML

ASML is a successful Dutch high tech company that produces complex lithographic machines which supply chip producers with the necessary production capabilities for IC’s. ASML is a precursor in the world of technology and delivers systems to all leading chip producers worldwide.

More than 23.000 employees of ASML are part of the most creative thinkers in physics, mathematics, chemistry, mechatronics, optics, mechanics, software and computer science.

Program Management Office at ASML

ASML is a matrix organisation which consists of multiple Business Lines which are supported by different sectors.

The mission of ASML PMO is: ”To create operational excellence in project and program execution in order to reinforce our competitive position by being the recognized expert that drives world class program-and project management.”

Challenging personal and professional development

The ASML PMO traineeship is unique due to the combination of a challenging personal and professional development track in combination with executing a job at ASML. After one year you will switch environments and move to a different business line team within PMO. On top of that we expect you to take up one or more exciting Continuous Improvement initiatives.

During the intensive training- and development program, you will be coached on personal and professional development, both by ASML managers and your ORMIT coach. You’ll have peer-coaching sessions with other ASML trainees and you will get trainings and workshops which will contribute to your future development.

What we ask from you:

 • A Master’s degree in a (technical) business oriented field (comparable with a Master of Science)
 • 0 – 2 years fulltime working experience
 • Excellent proficiency in English
 • Relevant extracurricular activities are an advantage
 • Strong affinity with project- and program management and process optimisation
 • A mindset that focusses on learning and improving
 • Stakeholder management skills and easy connecting with others

Are you the talent we are looking for? Take on the challenge at ASML and apply!

What you can expect from us:

 1. We will evaluate your CV and motivation
 2. We will send you an online capacity test
 3. We will invite you for two face-to-face interviews at our office
 4. You will visit ASML and meet colleagues there
 5. We will invite you to the ORMIT assessment day
 6. We will welcome you to ORMIT!

Any questions? 

Please contact our Corporate Recruiter Arlette van Lint +31(0)6 57 05 76 72. Preferably via WhatsApp. That way we can also make an appointment to have a call.

Apply via https://www.ormit.nl/en/ormit-asml-pmo-traineeship/