Stagiair(e)/afstudeerder klimaatverandering & asset management

Company
AT Osborne
Type
Graduation Assignment
Location
Curius
Sector
Bachelor & Master

Description

De provincie Noord-Holland en AT Osborne zoeken samen een afstudeerder, die aan de slag wil gaan met vragen op het gebied van klimaatverandering en asset management. De kern van het afstudeerproject is het relateren van de diverse aspecten van klimaatverandering aan het functioneren van de infrastructuur. Een diepgaand onderzoek naar de afweging van prestaties, risico’s en kosten (assetmanagement) staat centraal. Uiteraard laten wij ons graag uitdagen wanneer je aan dit thema een eigen invulling wilt en kunt geven!

De relatie tussen klimaatverandering en asset management
Dat het klimaat in Nederland verandert, is inmiddels voor velen geen discussiepunt meer. De effecten van die verandering zien we voorbij komen in nieuwsberichten en in ons dagelijks leven. Zo werd in juni de A74 bij Venlo afgesloten, nadat een deel van het talud na hevige buien over de weg was weggespoeld. Ook artikelen als “Geen bediening bruggen door stormachtige wind” en “Gloeiende Rotterdamse bruggen krijgen verkoeling” geven voorbeelden van klimaateffecten op de infrastructuur.

De provincie Noord-Holland is ook met dit onderwerp bezig. De provincie heeft een grote diversiteit aan assets te beheren en onderhouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tientallen bruggen (beweegbaar en niet-beweegbaar), tunnels en sluizen, honderden kilometers oeverconstructies en vele kilometers aan wegen en bermen. Daarnaast realiseert de provincie ieder jaar nieuwe assets. Wij denken na hoe de invloed van hevige windstoten op (beweegbare) bruggen kan worden opgevangen en hoe de gevolgen van het overstromen van fietstunnels kunnen worden beperkt. Voor een deel heeft de provincie een beeld van de invloed van onder meer hevige wind(stoten), intensieve neerslag en hitte op haar assets, maar voor een groot deel is deze impact nog onbekend. Op welke klimaatveranderingen moeten we voorbereid zijn, wat is de kans op en het effect van verstoringen (met name in een keten of netwerk) en hoe moeten we daarop anticiperen voor onze verschillende assets? Voor verschillende typen assets kan de invloed van deze factoren namelijk anders uitpakken.

AT Osborne is gefascineerd door klimaatverandering en met name door de vraag hoe kan worden ingespeeld op de invloed van deze klimaatverandering op de fysieke leefomgeving. Wat betekent klimaatverandering voor publieke partijen als gemeenten, waterschappen en provincies, die een verantwoordelijkheid hebben binnen het ruimtelijke domein? Hoe kunnen zij anticiperen op hevige weersextremen? Wat betekent dit voor het opereren van de organisatie in de openbare ruimte en daarmee voor de inrichting van de organisatie? Wat is de invloed van klimaatverandering op het asset management van deze organisaties? Wat is de invloed op bestuurlijke afwegingen op de korte en lange termijn? In hoeverre is klimaatverandering een aspect op basis waarvan investeringsbeslissingen genomen (zouden moeten) worden? En wat zijn verschillen tussen het investeren in bestaande en nog te realiseren assets? Dit zijn in onze ogen vragen die steeds urgenter worden voor gemeenten, waterschappen en provincies, maar waar niet iedereen voldoende inzicht in heeft.

Jouw onderzoek
Gedurende je onderzoeksperiode bieden wij je begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van jouw afstudeeronderzoek. Jij bent verantwoordelijk voor de opzet van je onderzoek, de afbakening van je onderwerp en onderzoek, het verzamelen van de juiste data en afstemming met je begeleiders. Voor je onderzoek kun je data van de provincie gebruiken, analyseren en zelf nieuwe data ontwikkelen.

Wie zoeken wij?
De ideale kandidaat (m/v) beschikt over de volgende eigenschappen:

  • Je zit minimaal in het tweede studiejaar van een Master-opleiding op universitair niveau in de richting van Construction Management & Engineering, Technische Bestuurskunde, Civiele Techniek, (Technische) Planologie of aanverwant;
  • Je hebt affiniteit met asset management;
  • Je werkt zelfstandig en je bent in staat om out-of-the-box te denken;
  • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk);
  • Je bent analytisch sterk en hebt een brede blik;
  • Je bent in staat om bevindingen en adviezen gestructureerd en helder te rapporteren;
  • Je werkhouding kenmerkt zich als proactief, resultaatgericht, flexibel, energiek, betrouwbaar en doelgericht;
  • Je bent bereid te reizen en te werken op projectlocaties en kantoor van de provincie Noord-Holland (Haarlem) en AT Osborne (Baarn).

Wat bieden wij?
Wij bieden je een unieke inkijk in de werkzaamheden en onderzoeken van de provincie Noord-Holland en AT Osborne om jouw afstudeeronderzoek een vliegende start te geven.

Je doet werkervaring op bij:

  • De provincie Noord-Holland, waar 1000 medewerkers zich dagelijks inzetten voor brede maatschappelijke opgaven op het gebeid van werkgelegenheid, bereikbaarheid, innovatie, duurzame energie, vitaal platteland en robuuste natuur- en recreatiegebieden. De directie Beheer & Uitvoering (B&U) heeft als taakstelling het adequate beheer van de provinciale infrastructurele voorzieningen en gebieden en de uitvoering van projecten en programma’s ten behoeve van deze voorzieningen en gebieden. Tijdens je afstuderen leer je onze organisatie beter kennen en krijg je de ruimte jezelf te ontwikkelen;
  • AT Osborne, een onafhankelijk adviesbureau waar adviseurs zich bezighouden met vraagstukken op het gebied van huisvesting, mobiliteit, infrastructuur, water, gebiedsontwikkeling, wet- en regelgeving en governance in een complexe samenleving. AT Osborne wordt door medewerkers gewaardeerd als topwerkgever. De werksfeer en vrijheid in het werk scoren hoog. Verder vind je bij ons de kans om samen te werken met zeer vakkundige projectmanagers en consultants.

Het netwerk van de medewerkers van de provincie Noord-Holland en AT Osborne is toegankelijk voor interviews en case studies. Wij bieden daarnaast een gedeelde werkplek, afstudeerbegeleiding en een vergoeding.

Meer weten of solliciteren?
Herken je jezelf in dit profiel en zie je het als een uitdaging om je studie af te ronden bij zowel een publieke organisatie als een adviesbureau? Dan zien we je voorstel voor een onderzoek graag tegemoet!

Stuur je CV met motivatie naar matte.egging@atosborne.nl o.v.v. ‘Afstudeeronderzoek klimaatverandering’.