Integraal en multidisciplinair aanbesteden

Company
AT Osborne
Type
Graduation Assignment
Location
Curius
Sector
Bachelor & Master

Description

Integraal en multidisciplinair aanbesteden

Graduation Assignment at AT Osborne

Ben jij een afstudeerder met ambitie? Dan biedt AT Osborne kansen.

AT Osborne is altijd op zoek naar afstudeerders die de lat hoog leggen. Profiel: goede studieresultaten op WO-niveau, eigen initiatief, creativiteit en humor. Wij bieden je tijdens je afstudeerstage een werkplek, afstudeerbegeleiding en een vergoeding. Daarnaast is het netwerk van onze medewerkers toegankelijk voor interviews, case studies en ronde tafels.

Oud-TB’er Carla de Koning (TB, 2007) is afgestudeerd bij AT Osborne op het onderwerp ‘Dilemma’s in het proces om de samenwerking tussen wegbeheerders op te zetten’:

"Afstuderen bij AT Osborne geeft een perfecte blik in de keuken bij een van de beste adviesbureaus in de publieke sector. De begeleiding is erg professioneel, betrokken en inhoudelijk kundig. Ook is er veel ruimte voor eigen ideeën en is er veel begrip voor de uitdaging die je hebt om praktijk en wetenschap bij elkaar te brengen".

Om je te inspireren staan hieronder enkele andere voorbeelden van onderzoeken die recent zijn uitgevoerd:

  • De toepassing van crowdfunding in stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit institutioneel economisch perspectief
  • Kosten- en tijdsoverschrijding vanuit het perspectief van succesvolle projecten
  • Uitputting van de post onvoorzien bij infrastructuurprojecten

 

Naast het beschreven profiel zijn we specifiek op zoek naar iemand die zich wil verdiepen in integraal en multidisciplinair aanbesteden.

Meer integraal en multidisciplinair aanbesteden: een beheersbare ontwerpopgave?

In de afgelopen jaren zijn veel grote bouwprojecten integraal aanbesteed. Hierbij zijn ten minste het ontwerp en de uitvoering bij eenzelfde marktpartij ondergebracht. D&C, DBM, DBFM, DBFMO zijn contractvormen die voorheen als innovatief werden beschouwd, maar bij de grotere projecten eerder regel dan uitzondering zijn geworden. Een andere trend betreft de toename in contracten met een multidisciplinair karakter. We zien steeds vaker dat er verschillende disciplines, zoals bouw (civiel, utiliteit), installatietechniek, werktuigbouwkundige installaties en ICT-systemen, in één contract worden ondergebracht. Dit resulteert in een omvangrijke projectscope. Methodieken als Systems Engineering zijn ontwikkeld en uitgewerkt om dit te kunnen beheersen. De gedachte is dat het combineren van ontwerp en uitvoering (en eventueel ook onderhoud) leidt tot een grotere meerwaarde doordat er maximaal gebruik wordt gemaakt van de markt. Hiermee krijgen marktpartijen een grotere scope te managen. Opdrachtgevers komen op meer afstand te staan en worden geacht op de hoofdlijn te sturen. Maar hoe gaat dit in de praktijk? Wordt de beoogde meerwaarde ook daadwerkelijk bereikt? Wat betekent integraal ontwerpen en realiseren in de praktijk voor opdrachtnemers? Wat zijn de voor- en nadelen voor marktpartijen van deze multidisciplinaire ontwerpopgaven? Maken we het niet te complex? Wanneer is het voor een opdrachtgever verstandig om een opgave integraal en multidisciplinair uit te vragen en wanneer juist niet? Wat bekent dit voor het beheersen van de raakvlakken en de managementopgave? En tot slot, wat kunnen opdrachtgevers hiervan leren in de door hen te maken afweging om al dan niet integrale en multidisciplinaire contracten op de markt te brengen? Deze vragen houden ons en onze opdrachtgevers bezig.

Ben jij een enthousiaste en ambitieuze student die getriggerd is door deze vragen en er een uitdaging in ziet deze te beantwoorden? Dan nodigen wij je uit om bij ons te komen af te studeren!

afstuderen@atosborne.nl