Begane grond

Op weg naar de kelder stuiten jullie plotseling op een eerste grote deur, die bewaakt wordt door een nors uitziende beveiliger met een geweer in zijn hand. Terwijl jullie de beveiliger van achter een muur bespieden komt er een schoonmaakster aanlopen. “Drie?” vraagt de beveiliger aan haar, waarop de schoonmaakster antwoordt: “Vier.” “In Orde!” roept de beveiliger en de schoonmaakster mag doorlopen. Kort daarop zien jullie een ambtenaar aankomen. De beveiliger vraagt hem: “Elf?” De ambtenaar roept “Drie!” Ook de ambtenaar mag doorlopen. Even later komt er een man in een chic zwart pak aangelopen. Aan hem vraagt de beveiliger “Zeven?” “Vijf” is het antwoord van de man in pak. Ook hij wordt doorgelaten. De volgende persoon die langskomt krijgt de vraag “ Veertien?”, waarop deze persoon antwoordt met “Acht.” En ja hoor, ook deze persoon laat de beveiliger door. Omdat jullie denken de code gekraakt te hebben, komen jullie achter de muur vandaan en lopen op de beveiliger af. Hij kijkt jullie argwanend aan en vraagt “Twaalf?” Vol vertrouwen antwoorden jullie:….. (Vul het in op de hekjes, het aantal hekjes komt NIET overeen met het aantal cijfers dat je in moet voeren. )

On your way to the basement, you suddenly encounter a first large door, which is guarded by a gruff-looking security guard with a rifle in his hand. While you spy on the security guard from behind a wall, a cleaning lady approaches. "Five?" the security guard asks her, to which the cleaning lady replies: "Four." "Alright!" the security guard calls and the cleaning lady can continue. Shortly afterwards, you see an official arrive. The security guard asks him: "One?" The officer shouts "Three!" The civil servant may also continue. Moments later, a man in a chic black suit approaches. The security guard asks him "Seven?" "Five" is the answer from the man in a suit. He too is allowed through. The next person to come by will be asked "Fourteen?" To which this person answers "Eight." And yes, this person will also let the security guard through. Thinking you have cracked the code, you come out from behind the wall and walk up to the security guard. He looks at you suspiciously and asks "Twelve?" With confidence you answer:… .. (Fill it in on the hash marks, the number of hashes does NOT correspond to the number of digits you have to enter.)