Synergy

Lief zusje, lieve Curius,

Ten eerste wil ik mededelen erg vereerd te zijn een stuk te mogen schrijven voor op jullie gemoderniseerde website. Dit keer met het thema Valentijn, een gebeurtenis die ieder jaar weer centraal staat in de liefde! Voor ons een passend thema, aangezien we elk jaar weer met veel liefde en plezier met jullie samenwerken.

Maar waar begon die liefde tussen onze twee prachtverenigingen dit jaar eigenlijk? De gebeurtenis waar de basis voor onze liefde is gelegd, was toch wel de epische Career Vision barbecue. Daar sloeg de vonk namelijk over onder het genot van de, door Industria met liefde getapte, biertjes.

Het is algemeen bekend dat men zich in een relatie graag wil bewijzen tegenover zijn of haar geliefde. Natuurlijk gold dat voor Synergy ook. Dat is waarom we, onder toeziend oog van Stress, een bierestafette met jullie aangingen. Al die vrouwen in ons bestuur, daar zouden jullie van moeten kunnen winnen. Niets bleek minder waar te zijn. Met een tevreden gevoel konden we dan ook deze avond afsluiten. Het was 1-0 voor Synergy.

Toch is de bedoeling van menig relatie gelijkheid. Er moest zich dus nog een moment aandienen waarop Curius zichzelf zou bewijzen tegenover Synergy. Dat moment deed zich wat later in het jaar voor, tijdens de Batavierenrace. Daar bleek namelijk dat jullie nog een andere liefde hebben, namelijk drankspellen. Vol verwondering hebben we dan ook genoten van de diversiteit aan drankspellen die jullie voor ons in petto hadden. Dit bracht de stand tussen Curius en Synergy op 1-1. Geen sleur te bekennen dus, met de spanning in deze relatie zit het meer dan goed!

Heel leuk, die stand, maar daar draait het in een goede en vruchtbare relatie uiteindelijk niet om. Het gaat er om dat je samen meer bent dan de twee personen die je apart van elkaar bent. Het gaat er dus om dat 1+1 niet 2, maar 3 is. Kortom; het draait allemaal om de synergie in een relatie!

Ik ben ervan overtuigd dat het met de synergie tussen Curius en Synergy wel goed zit: zowel bij Career Vision als bij het SEBO zijn we nuttig voor elkaar en bereiken we samen meer dan alleen. Hopelijk blijft onze relatie dan ook nog lang voortduren!

Met liefdevolle groet, namens het 25ste bestuur van studievereniging Synergy,

Steffi van Tilborg
Voorzitter 2014-2015