EBF Groningen

Geachte leden van Curius,

Het is ons een eer en waar genoegen onderdeel te mogen zijn van dit digitale jaarboek. Tweeëntwintig curieuze Curius jaren zijn al weer om. Zoals het Curius bestuur laat weten op de website, wordt het tijd om de kinderschoenen achter te laten en de transformatie naar de volwassen wereld te ondergaan. De tijd van snoepjesverkering en anonieme liefdesbrieven is voorbij. Het wordt tijd voor serieuze relaties. Een voorbeeld van zo’n relatie is die van EBF en Curius. De verenigingen benchmarken op frequente basis over verschillende verenigingselementen. Zoals het in een relatie betaamt zorgen juist de verschillen tussen de verenigingen voor een sterke relatiebasis. Zo is de EBF nog maar zeven jaar oud (ontstaan na de fusie van studieverenigingen voor economie en bedrijfskunde). De vereniging telt meer dan 5000 leden en is daarmee één van de grootste studieverenigingen van Nederland. Net zoals Curius organiseert de EBF ook tal van formele en informele evenementen, hierbij valt te denken aan internationale reizen, EBF Conference en de EBF/MARUG Recruitment Days. De EBF heeft vier onderverenigingen (TeMa, Risk, VESTING, MARUG) die zich richten op specifieke studiegebieden om deze studierichtingen van een optimaal activiteitenportfolio te voorzien. We hopen dat de liefde tussen Curius en EBF nog jarenlang de basis is voor een goede relatie.

ebf