Ouderdag

President: Jula van der Schans
Secretaris: Jennifer Borhem
Thesaurier: Levi van Kersen 
Commissaris Sprekers: Maaike van Schaick
Commissaris Logistiek: Maarten Wijn
Qualitate Qua: Thomas Swuste

Beste Curioten,

Hoewel veel dit jaar anders is blijven sommige dingen ook gewoon hetzelfde. Ook dit jaar komt er namelijk een spetterende ouderdag. Door alle onduidelijkheden is het nog niet zeker of het op de campus kan, maar als dat niet het geval is, zorgen wij voor een online ouderdag die een stuk leuker zal zijn dan het gemiddelde online college. Op deze dag zal alles waar jij je studieweek mee vult de revue passeren, zodat je ouders jou niet meer de oren van je hoofd hoeven te vragen en zij een beeld krijgen van wat Technische Bestuurskunde is en wat je ermee kunt.

Met 5 tweedejaars studenten en een enthousiaste QQ’er zijn wij sinds het begin van dit collegejaar al bezig om de ouderdag in februari tot een succes te maken. Dit doen we door iedere week te vergaderen, waarin verschillende ideeën, plannen en uitwerkingen overlegd worden onder aanvoering van onze president Jula van der Schans. Secretaris Jennifer Borhem notuleert alles wat in de vergaderingen wordt besproken en tevens zorgt zij ervoor dat iedereen die te laat komt of iets vergeet geturfd wordt, waar we later nog een passende sanctie voor zullen bedenken. De begroting wordt nauwkeurig bijgehouden door onze Thesaurier Levi van Kersen. Hij zorgt ervoor dat er geen cent meer uitgegeven wordt dan er binnenkomt. Voor een geslaagde Ouderdag zijn leuke colleges en gastoptredens natuurlijk een must. Maaike van Schaick zorgt er als Commissaris Sprekers voor dat er enthousiaste professoren en TB-afgestudeerde voor jullie ouders hun verhaal doen. Verder moet Maarten Wijn als Commissaris Logistiek ervoor zorgen dat iedereen op het juiste moment op de juiste plek is. Wij zouden deze niet neer kunnen zetten zonder onze vrolijke QQ’er Thomas Swuste. Hij bewaart altijd het overzicht en weet precies wat wel en niet kan op de campus.

Wij hopen alle eerstejaars en hun ouders op de Ouderdag te zien, ongeacht of dat nou in Delft is of niet. Schroom niet om vragen te stellen, jullie kunnen ons tenslotte altijd herkennen aan onze prachtige blauwe shirts.

Tot in februari!!

Ouderdagcommissie 2021 van S.V.T.B. Curius,

Archief:

Ouderdag 2020

Ouderdag 2019

Ouderdag 2017

Ouderdag 2016